SISI INDRIEL

Koučing je moje poslanie, misia ku ktorej som sa postupne preniesla. V priamom kontakte s ľuďmi a ich osudmi som od roku 2000, od roku 2003 ako konzultant a od roku 2011  ako lektor numerológie. Vyštudovala som koučing, ktorý pochádza od zakladateľa Timothy Galwey a Sir John Whitmore. Propaguje myšlienkový prístup ,, Inner Game” (vnútorná hra). Vybrala som si školu v Prahe,, Koučing Centrum”, ktorá patrí k medzinárodným školám koučingu, zaradená do skupiny ICF (International Coach Federation).

Moja cesta ku koučingu: Moje začiatky začali školením a prednášaním o numerológií. Vždy som cítila, že mám čo odovzdávať a chcem to posúvať ďalej. Uvedomovala som si silu svojho slova, prirodzenú autority a prístupu k ľuďom, ktorý mi forma prednášok bola vlastná. Mám bohaté skúsenosti  s myslením ľudí, s komunikáciou, s riadním a organizovaním času interpretáciou, sebarozvojom, zmenou správaní, vývojom sebavedomia, posunom životov, ich kariérnym rastom, zlepšení ich partnerských vzťahov.

Čo som si neskôr uvedomila bolo to, že nechcem poskytovať rady ako naložiť so životom, čo sa v tom období stále odo mňa očakávalo. Začala som hľadať, ako sa to dá robiť inak a byť nápomocná ľuďom. Táto metóda mi umožňuje vykonávať prácu, tak ako som si to vždy želala.

Za obdobie môjho pôsobenia koučky k mojich úspechom patrí prednášanie na akdemickej pôde FMUK, vlastné koučovacie hodiny v priestoroch Inkubátora STU, spokojní klienti individuálneho koučingu a úspešné workshopy.

Teší ma keď vidím, že moja práca posúva ľudí ďalej. Som otvorená novým spoluprácam, spájaniu rozličných smerov a tvoreniu projektov, ktoré sú prínosom pre tých, pre koho sú pripravované. Empaticky zacielim presne do vnútra zúčastnených a nastavím im zrkadlo.