RODINNÉ KONŠTELÁCIE

Miesto konania: Malá sála

Termín: nedeľa 8.decembra 
               9:30 – 18:00

Cena

45€

konstelacie

O KURZE:

Jedinečná metóda na zlepšenie rodinných a partnerských vzťahov. Liečenie duše netradičným a hravým spôsobom, ktoré si treba prísť ZAŽIŤ.

Prečo sú rodinné konštelácie užitočné?

Obdobie raného detstva je zdrojov mnohých našich súčasných problémov, ktoré nedokážeme prekonať, lebo ich príčiny sú pred nami skryté. Konštelačná dynamika vám umožňuje tieto skryté príčiny odhaliť a vidieť ich z nadhľadu, čím sa zároveň vytvárajú podmienky na ich odstránenie a liečenie vzťahov. Skupinová interakcia odhaľuje jadro problému účastníka bez jeho priameho vplyvu a možnosti manipulovať obraz jeho vnútornej reality, čím obnažuje skryté programy ovplyvňujúce jeho súčasný život a zároveň mu poskytuje slobodnú voľbu zmeniť svoj prístup.

Ako to prebieha?

Členovia skupiny pre účastníka predstavujú rôzne osoby či aspekty jeho problémových vzťahov v zástupných rolách. V praxi to vyzerá skoro ako malé dramatické predstavenie, kedy sa členovia skupiny vciťujú do pomenovaných postáv účastníka a využitím konštelačnej dynamiky mu umožňujú vidieť skryté súvislosti a nové vhľady.

Komu môžu pomôcť?

  • Tomu, kto chce zlepšiť svoje rodinné a partnerské vzťahy, získať lepší vhľad do vlastnej vzťahovej dynamiky, alebo zistiť, aké sú jeho skryté osobné obmedzenia.
  • Tomu, kto trpí chronickými zdravotnými problémami a nedokáže nájsť alebo odstrániť ich príčinu.
  • Zamestnancom firiem alebo členom organizácií, ktorí chcú zlepšiť svoje vzájomné vzťahy alebo zefektívniť fungovanie firmy.
  • Komukoľvek, kto sa cíti byť obmedzovaný svojimi zlozvykmi, závislosťami či nutkavým správaním, ale nedokáže také správanie zmeniť, či zmierniť.

Tešíme sa na Vás! 🙂

Open mind centrum