RODINNÉ A SYSTÉMOVÉ KONŠTALÁCIE

Miesto konania: Veľká sála

Najbližší termín: kurz momentálne nie je vypísaný

Cena

60€

Za kurz

O KURZE:

Rodinné-systemické konstelace

Rodinné konstelace je tecnika zabývají se prací s našimi systémy kořenů. Našim přístupem k nim a k životu vůbec. Tyto kořeny (naše rodinné systémy) ovlivňují všechny oblasti našeho života – vztahy k našim dětem, partnerské vztahy, naši práci, zdraví a mnoho dalších oblastí.

Každý z nás vychází z určitého rodinného systému, který má svůj řád. Ten není možné uvidět a často mu ani nerozumíme. Přesto ovlivňuje všechny členy rodinného systému. V práci s rodinnými – systemickými konstelacemi jsou tyto skryté síly, které sahají do několika generací našich předků, ukázány a zpracovávány. Tento proces nám pomáhá uvědomit si důležitost jednotlivých členů systému, dát jim patřičnou vážnost a místo. Díky pochopení těchto skrytých souvislostí přestáváme nevědomky opakovat osudy a chyby našich předků.

Součástí této práce je dát patřičnou úctu tomu, kdo byl z rodiny vyřazen, zapomenut či kdo zemřel mladý nebo kdo měl těžký osud.
V této práci na systémech dáme těmto lidem místo v našem srdci. Mezi nejdůležitější témata patří přijetí rodičů. Konstelační práce se systémy osvobozuje budoucí generace od různých traumat a břemen, která je ovlivňují. Díky tomu mohou další generace v našem rodinném systému žít svobodněji. Rodinu, osudy a systémy patřící k nám nemůžeme vyměnit. Vše je navždy naší součástí. Můžeme se však rozhodnout, jestli s tím něco uděláme či ne.

Postup pro stavění konstelace: Pro stavění rodinné systemické konstelace potřebujeme znát skutečnosti týkající se vašeho rodinného systému do 2-3 generací nazpět.

Důležitá fakta jsou: předčasná nebo tragická úmrtí, úmrtí malých dětí, úmrtí při porodu, potraty, sebevraždy, rozvody, bývalí partneři a první láska, emigrace, vyloučení z rodiny, vážné nemoci, ztráty majetku, spáchaný zločin, knězi a jeptišky, užitek z neštěstí druhých či jakýkoli neobvyklý osud.

Zájemce o postavení konstelace sdělí průvodci svoji zakázku, která může být jakákoli: partnerství, problémové dítě, nemoc, vztahy s rodiči, finanční problémy… apod. Průvodce na základě této zakázky a poznatků o faktech klientova rodinného systému postaví systém, který je pro každého klienta individuální. Následně se se zástupci pracuje směrem k harmonii celého systému; práce s rodinnou konstelací směřuje k tomu, aby se zástupci v konstelacích cítili “dobře” a našli si své správné místo.

Na závěr konstelace klient do konstelace vstoupí – vymění se se svým zástupcem, procítí své místo v harmonizovaném rodinném systému. Klient může díky konstelaci porozumět širším vlivům, které v rodinném systému působí a změnit tak pohled na svůj život a vztahy ke svým blízkým.