RASTISLAV ĎUROVE

Vyštudoval právo a posledných desať rokov sa profesionálne venuje drogovej problematike, predovšetkým so zameraním na jej právne aspekty. Venuje sa prednáškam o pripravovaných zmenách právnej úpravy pri drogových trestných činoch, o možnostiach ako hájiť svoje práva pri kontakte s políciou, alebo ako správne postupovať, ak sa vyskytne problém s drogami u detí v rodine alebo v škole. V súčasnosti sa zameriava aj na sebarozvojové aktivity pre mužov a pre páry, individuálne poradenstvo a masáže.

Svoje postoje a názory na danú tému nezakladá len na teórii, ale s drogami sa v minulosti dostával aj do priameho kontaktu, čo mu umožňuje vnímať problémy užívateľov drog empatickejšie a bez predsudkov. Jeho snaha o zmysluplné využitie týchto skúseností nachádza odozvu v poskytovaní právnej pomoci a psychologickej podpory príležitostným aj problémovým užívateľom drog, ich rodičom a iným blízkym osobám.

V roku 2008 sa spolupodielal na založení občianskeho združenia RE/set, ktoré sa venuje najmä všeobecnej drogovej informovanosti a prevencii. Je spolutvorcom webovej stránky rastamama.sk, ktorá ponúka otvorené a zrozumiteľné informácie o drogách a poskytuje bezplatné poradenstvo.