PAVLÍNA PELCOVÁ

Ako spolumajiteľka vzdelávacej firmy THE BEST TEAM s.r.o.,  lektorka a koučka s 20 ročnou praxou vo vzdelávaní a rozvoji dospelých som sa aktívne podieľala na vedení vzdelávacích aktivít – tréningov, seminárov, kurzov,  workshopov a koučingov pre viac ako 15.000 ľudí. Orientujem sa predovšetkým na komunikačné, manažérske a motivačné témy,   avšak mojou „ srdcovkou“ sú seba-rozvojové témy, ktoré pomáhajú absolventom našich aktivít k lepšiemu sebauvedomeniu. Otvoriť oči aj srdiečka, spoznať lepšie samých seba,  odhaliť a  správnym smerom zacieliť vlastné silné stránky. Nájsť cestu k sebe aj k druhým.

Robím to, čo ma úžasne baví a napĺňa. Viem, aké to je, zažívať pri svojej činnosti „flow“ a mojim prianím a poslaním je, pomáhať druhým ľuďom k tomu, aby aj oni zažili tento pocit. Ako? Pomáham im odhaliť ich osobnostný typ a objaviť ich veľakrát rodičmi, školou alebo okolím potlačené silné stránky.  Pomáham im odhaliť, či sa k nim nepribližuje (v súčasnej dobe veľmi aktuálny) syndróm vyhorenia a keď áno, ako ho úspešne zvládnuť. Pomáham im tiež naštartovať ich hnací motor – motiváciu. A čo je motiváciou pre mňa? Spätná väzba od absolventov – čo všetko im funguje, čo sa im začalo dariť, čo na svojej ceste začali krok za krokom meniť k ich vlastnej spokojnosti a harmónii.