MEDITÁCIA SO ZVUKOM / MEDITATION SOUND

Lektor / Instructor: Lucia Drozdová

Miesto konania / Venue:
Malá sála / Small room

Termíny / Schedule:
piatok / Friday    19:45 – 20:45

Cena / Price

7€

Momentálne vzhľadom na aktuálnu situáciu prerušené.

RELAX JOGA

O KURZE:

Na tejto hodine meditácie sa stretnete s jedinečnou technikou zvuku a meditácie.  Budeme ležať v pozícii šavasany na podložke, so zavretými očami a od začiatku naše telo úplne zrelaxujeme a uvoľníme. Tým sa ocitneme v hladine theta, ktorá je čiastočným útlmom vedomia. Budeme počuť rôzne zvuky, nástroje, hlas, spev a hracie tibecké misky, ktoré sa rozozvučia. Započúvame sa do nich a naše vedomie dostane priestor, ktorý tak veľmi v dnešnej uponáhľanej dobe potrebuje. 

Prostredníctvom zvuku sa vytvorí vibrácia, ktorá umožňuje, aby všetky bunky, ktoré sú v disharmónii v našom tele boli naladené na pozitívu energiu. Zablokované miesta, ktoré sú v tele, sa vďaka tejto energii uvoľnia a bunky sa doslova transformujú. Telo, myseľ a duša sa harmonizujú a budeme sa cítiť lepšie, pokojnejšie a vyrovnanejšie.

Príďte si dopriať na konci pracovného týždňa tento krásny relax. 🙂

ABOUT THE CLASS:

You will experience unique sound techniques combined with metidation, which we can also call sound healing. Lying in shavasha on the mat with eyes gently closed, we will from the beginning of the lesson relax our body. We will find ourselves in theta state, which is partially attenuation of the mind. We will hear different sounds of instruments, voice, song and tibetan singing bowls. While listening to all these sounds our mind gets the space, so needed in current busy times.

Through the sound a vibration is created to enable all our body cells not in harmony to gain positive energy. Those blocked places in our body will gain relief thanks to the energy and cells will transform. Body, mind and soul harmonize and we end up feeling better, calmer and better balanced.

Come join this lesson at the end of the work week to relax. 🙂