MARTINA DÁNYIOVÁ

Martina Dányiová sprevádza ľudí na ich ceste sebapoznania, zvnútornenia sa, cesty k sebe a znovuzrodenia.Cez informácie čísiel numerológie, kabaly, pomáhat otvárať skryté zákutia ich osobnosti,emočné nánosy, staré vzorce, chybné postoje,ktorými si človek blokuje životnú silu. .Pomocou bachovej kvetovej terapie, homeopatie pomáha uvolňovať  bloky, kt.nastali počas prenatálneho vývoja, pôrodu, minulej reinkarnácie a ovlyvňujú súčastný život.

Človek začína chápať všetky okolnosti svojho života, ktoré sa mu dejú a preberá za ne vlastnú zodpovednosť.Rozumie, že zmena vonkajšieho sveta môže nastať jedine cez jeho vnútornú zmenu.Už nehľadá “vinníka”vonku.Rozumie, že všetko si vo svojom živote vytvoril sám.Cez uvoĺnenie prichádza pochopenie,cez pochopenie prichádza vlastná zmena životných postojov a cez túto zmenu sa človek dostáva k vlastnej moci a stáva sa sám tvorcom svojho života.S tým prichádza do jeho života príliv tvorivosti,vnútornej sily, sebalásky,radosti zo seba zo svojej moci a radosti bytia.

REZERVÁCIE na terapiu v Open Minde u Maťky: 0904616615