MAREK REBRO

Vždy ma bavilo skúmať život – pohybom aj štúdiom.

Prišiel som však do bodu, kedy som prestal zvládať výry myšlienok a vtedy sa objavila joga. Hneď v prvom mesiaci každodenného cvičenia sa objavili výrazné fyzické aj psychické zlepšenia v celom mojom bytí. Pochopil som, že hlavný zámer jogy je v spojení sa so životom, ktorý sa prejavuje všade okolo nás.

Život ma sám nasmeroval na šírenie poznania ďalej, čo sa stalo mojim zámerom. Sprostredkovať precítenie jednoty medzi rôznymi aspektami života a budovanie vnútornej rovnováhy.