KATARÍNA RUNA

Podivná. Čudná. Iná.

Toto boli slová, ktorými ma ako dieťa čato nazývali. Dôvodom bola moja neobvyklá vnímavosť, citlivosť, občas až precitlivelosť. Zaujímali ma ľudia – nie však ich masky, ktoré ukazovali svetu, ale to, čo bolo pod nimi. Kládla som zvláštne otázky. Také, ktoré ťali do živého. Vnímala aj to, čo ľudia chceli schovať. Namiesto Brava pod lavicou čitala Freuda. Nie, nepatrila som medzi hviezdy triedy a kráľovné plesov. Naopak. Bola som na okraji kolektívu, terč šikany, s minimom blízkych priateľov. Nepochopená spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi. Cítila som sa svojou “inakosťou” priam prekliata.

A to, čo som kedysi považovala za prekliatie, sú moje najsilnejšie nástroje. Moja mimoriadna vnímavosť, schopnosť položiť nezvyčajné ale presné otázky, vidieť aj to čo je skryté – to je dnes mojim obrovským požehnaním.

Moja práca, moje poslanie

Stretnutia, ktorými sprevádzam sú predovšetkým o ceste k sebe, poznaniu a prijatiu toho, kým skutočne som. O tom, aby sme dokázali čím ďalej tým viac odkladať ten “obrázok” o tom, akí by sme mali byť a žiť svoje autentické a pravdivé ja, ktoré nám prináša do života šťastie a spokojnosť. Sú o tom, ako robiť každodenné rozhodnutia tak, aby náš život bol dobrý život. Sú o ceste k prijatiu seba, k harmónii, pokoju a láske. O akceptovaní minulosti a tvorení budúcnosti podľa našich predstáv. Sú o ceste nášmu vlastnému svetlu, ale aj do našej hĺbky, temnoty a tieňov – pretože tam sa ukrýva nielen mnoho našich nevyliečených zranení, ale predovšetkým naša sila a potenciál toho, kým sme sa ešte neodvážili byť.

Pri sprevádzaní používam rôzne metódy, ktoré na tejto ceste posúvali vpred mňa samu – zážitkové metódy, prácu s telom, vedené meditácie, rodinné a systemické konštelácie, rituály, vône. Najdôležitejším nástrojom a zdrojom je ale pre mňa moja vlastná intuícia – schopnosť nacítiť sa na aktuálne potreby jednotlivca alebo skupiny, ktorú sprevádzam. Súčasťou obvykle býva aj priestor na individuálne témy, ktoré sú pre účastníkov dôležité v danom momente a období života.