HANA JOTI KAUR KYRALOVÁ

Absolvovala učitelské výcviky kundaliní jógy I. a II. v Nemecku, kundalini jógu učí od roku 2010. V súčasnej dobe pôsobí tiež ako trenér v učitelskom výcviku I. stupňa KRI v Česku, na Slovensku a v Nemecku a ako organizátor učitelského výcviku na Slovensku. Organizuje okrem toho výcvik meditatívneho liečitelského umenia Sat Nam Rasayan, ktorý sama taktiež absolvovala. Občianskym povolaním je prekladateľka a tlmočníčka. Jej workshopy sa vyznačujú pestrosťou, pretože rada kombinuje rôzné metódy sebepoznania a seberozvoja.