ELEMENTY – VODA, OHEŇ, ZEM, VZDUCH

Lektor: Ľudmila Klemanová

Ludka Klemanova

Miesto konania: Veľká sála

Termín: momentálne nie je vypísaný

Cena

8€

Elementy

Neustály tok premeny energií v prírode a naše zdravie. Tento seminár vám prináša veľmi zaujímavé informácie o prirodzených fázach premien energií v prírode, ktoré symbolizujú štyri elementy – voda, oheň, zem a vzduch, v súvislosti s našim psychickým a fyzickým zdravím.

 

Ktoré elementy súvisia s jednotlivými časťami a orgánmi nášho tela ?

Ako elementy súvisia s ročnými obdobiami ? Čo počas roka prirodzene podporujú ?

Aké sú prejavy človeka pri oslabení alebo preťažení určitého elementu ?

Ktoré potraviny a bylinky podporujú jednotlivé elementy ?

 

Na tieto a ďalšie otázky príďte nájsť odpoveď. 🙂 Spoznať a porozumieť lepšie ako fungujeme, ako nás jednotlivé elementy ovplyvňujú.
Predstavíme vám aj podporné nástroje, kvalitné čisto prírodné komponenty, ktoré môžu veľmi efektívne podporovať a udržiavať našu psychickú pohodu a stabilitu zdravého tela každý deň.

Budete mať možnosť aj osobnej diagnostiky a následného poradenstva.

Ľudmila Klemanová, ktorá povedie tento seminár, je poradkyňa v oblasti tradičnej čínskej medicíny, praktikantka aromaterapie a fytoterapie, tiež poradkyňa v oblasti výživy a dietetiky, lektorka detských masáží.