ANDREA TKÁČOVÁ

Srdečne zdravím ! 🙂  S dovolením, pár slov o mojej Ceste:

DOTYK
Vnímam to tak, že dotyk hraje v živote ľudí nenahraditeľnú úlohu – vedomým dotykom sa dotýkame nielen svojich (fyzických) tiel, ale i sŕdc, duší. Potrebujú ho už tí najmenší a s vekom sa nič v skutočnosti na tom nemení. Dotyková terapia môže predstavovať skvelý spôsob, ako prejaviť napríklad aj pozornosť, lásku, úctu.. Môže prinášať úžasné uvoľnenie, ale má aj veľkú silu a vie človeka nabíjať energiou – dopĺňať, prípadne ju “vypúšťať” (ak je nažiadúci nadbytok). A v neposlednom rade, dokáže nás tiež učiť, ako sa otvoriť – otvoriť Životu, jeho liečivej sile. ..Cítite to ?

Shiatsu poznám už viac rokov a od prvého momentu si ma získalo. ..Až tak, že som pocítila túžbu venovať sa tomuto umeniu kultivácie vnútornej energie ako terapii bližšie. Dnes ho považujem, po štúdiu (to naďalej pokračuje) za natoľko účinné a zaujímavé, že nasledujem rozhodnutie: Pokiaľ mi len bude dopriate, chcem touto formou ľuďom i slúžiť. V skutočnosti, (fyzické) telo ako také ma zaujímalo už oddávna: ako som sa neskôr rozpamätala, spôsob uvoľňovania napätia (v rukách napríklad – po dlhom tréningu hry na husle) som intuitívne cez akupunktúrne body pomocou prstov používala ešte ako dieťa.. Uvedomovala som si jasne tajomstvo, ktoré sa v tele skrýva – dômyselný systém akýchsi dráh, prepojenosť bodov, silu dotyku – hoci aj veľmi jemného, akési liečenie, keď sa prenesie a koncentruje pozornosť dovnútra, do pokoja, do stredu, ..keď sa vonkajší svet stíši a napojíme sa na seba, zo Zdroja, v sebe a cez seba. Dnes viem, že pracujem s fyzickým (Body) i energetickým telom (Energy) a to všetko s požehnaním Ducha (Information). 

V Open Mind centre pôsobím ako lektorka Yin Meridián jógy, na ktorú Vás srdečne pozývam 😉