PETER DORIČKO

Ing.arch.Peter  Doričko  sa  35  rokov  zaoberá  štúdiom  Védskej  filozofie
a  kozmológie.  Je  známy    v  Čechách  a  na  Slovensku  svojou  prednáškovou
činnosťou  a  architektonickou  tvorbou  podľa  Vastu  šastry.  Je  zasvätený
do  učenia  Bhakti  yogy,  Vastu  šastry,  Ayurvédy  a  védskej  astrológie  Jyothi.
Je  známy  pod  duchovným  menom  Paramananda  dasa.