Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Jóga aj pre ľudí s rakovinou

Jóga aj pre ľudí s rakovinou

V jarnom období prinášame v spolupráci s Miriam Bellušovou a jej Školou jogy AD-joga špecializované cvičenie jogy určené pre ľudí s onkologickou skúsenosťou. Sú určené pre všetkých, ktorí prekonali, alebo aktuálne prechádzajú liečbou onkologického ochorenia, avšak sú odhodlaní v rámci svojich možností vytrvať v aktívnom životnom nasadení. 

Cieľom týchto kurzov je pomocou kreatívneho cvičenia jogy sprostredkovať ľuďom postihnutým rakovinou možnosti, ako posilňovať vlastný imunitný systém, ako utvárať zmysluplný vzťah k životu a svetu napriek postihnutiu chorobou, a tiež ako pochopiť význam choroby pre ďalší rozvoj človeka 

 na duchovno-duševnej úrovni. 

Cvičenie jogy je podpornou aktivitou počas liečby,  vytvára priestor na lepšie porozumenie súvislostí tela a ľudského vedomia, na vlastnú, aktívnu kreatívnu prácu a povzbudenie záujmu o okolie.

Súčasťou kurzu budú teoretické prednášky spojené s diskusiou, v trvaní
 ca. 30 min. a praktické cvičenie v trvaní ca. 60 min. Bližšie informácie nájdete
 v samostatnom článku venovanom tejto téme na stránke Školy jogy AD-joga.

 

 

Termín: 16. apríla do 25. júna 2018, každý pondelok v čase od 12:30 do 14:00 hod.

Cena za jednorázový vstup: 7 eur   (90min.)

Cena celého kurzu: 70 eur 

Lektorka: Miriam Bellušová 

Vedie Školu jogy AD-joga. Pôsobí ako učiteľka jogy od roku 2015 v Miloslavove a Bratislave. Svoje kurzy vedie v súlade s koncepciou Novej jogovej vôle, ktorá rozvíja nielen fyzickú, ale najmä duševnú rovinu bytosti človeka a posilňuje jeho individuálne Ja vo vzťahu k okoliu a nárokom života. 

Kontakt:  0907 784 895  info@ad-joga.sk 

Prihlasovanie:  prostredníctvom webovej stránky registracia@ad-joga.sk alebo na našej webovej stránke. Bližšie informácie nájdete na www.ad-joga.sk.

 

Prosím nezabudnite si priniesť vhodnú podložku na cvičenie, pokiaľ možno protišmykovú, obľúbený nápoj, pohodlné oblečenie. Cvičíme na boso alebo v ponožkách. V centre je k dispozícií miestnosť na prezlečenie.

Termíny kurzov a objednávky

Ľutujeme, ale pre tento kurz momentálne nemáme žiadne voľné termíny.

Dôležité: Aby ste sa uistili, že naše správy pre Vás neskončia v spamovom koši,
prosím, pridajte si adresu openmind@openmind.sk do Vášho adresára. Ďakujeme!