Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

CESTA K SEBE - KĽÚČ KU ŠŤASTIU

CESTA K SEBE  -  KĽÚČ  KU ŠŤASTIU

 

Hovorí sa, že jediný človek, koho môžeš zmeniť, si ty sám. Nie je nutné meniť sa, stačí sa  len lepšie spoznať. Ibaže práve to „len sa lepšie spoznať“ nie je vôbec jednoduché. Naše prirodzené, krásne, autentické „ja“ je veľakrát schované pod nánosom rôznych vzorcov, programov a presvedčení, ktoré sme získali počas detstva, školy aj pracovného procesu.  Čo všetko to prináša? Ťažko sa nám komunikuje s druhými – ako mám vedieť, ako na druhých, keď neviem sám, čo so sebou? Robíme pracovnú činnosť, ktorá nás nebaví a nenapĺňa a pomaly sa dostávame k syndrómu vyhorenia a slovo „motivácia“ je pre nás cudzie slovo. Cítite to tak aj vy? Chcete to zmeniť? Prijmite pozvanie na cyklus troch kurzov CESTA K SEBE - KĽÚČ KU ŠŤASTIU, kde budete mať príležitosť spoznať lepšie sami seba a svoje silné stránky, dozviete sa, či sa vás alebo vašich blízkych týka syndróm vyhorenia a získate úplne nový pohľad na motiváciu. Teším sa na vás.

 

CESTA K SEBE  - KĽÚČ KU ŠŤASTIU

 

 

 

KOMUNIKAČNÝ KLÚČ – 1. kurz

„On mi snáď nerozumie!“ „Akoby som hovoril iným jazykom!“ Tieto a podobné vety často počúvame od ľudí na kurzoch komunikácie. A majú pravdu. Naozaj. Ich partner hovorí iným jazykom. Jazykom svojho kmeňa - svojho typu. A stačí tak málo. Spoznať jeho jazyk. A zrazu to ide. Zrazu vám porozumie. Zmenili ste obsah slov? Nie, prispôsobili ste sa jeho typu. Chcete vedieť ako? Prijmite pozvanie na kurz: „Komunikačný kľúč“.

 

Čo sa na kurze dozviete?

Komunikačný kľúč 1

·         Spoznáte štyri komunikačné typy

·         Zistíte, prečo sa vám s niektorými ľuďmi komunikuje lepšie

·         Zistíte, ako jednotlivé typy rozpoznať a ako im porozumieť

·         Spoznáte, ako s nimi jednať

Čo získate?

·         Vzrastie vaša schopnosť jednať s rôznymi typmi ľudí

·         Dokážete lepšie pochopiť druhých

·         Dokážete prirodzene prispôsobiť komunikáciu druhej strane

·         Budete sa cítiť lepšie pri osobnej i pracovnej komunikácii

 

 

HORIEŤ A NEVYHORIEŤ – 2. kurz

Jedným z novodobých fenoménov súčasnosti, ktorý ako neznámy návštevník obchádza chodby firiem, ordinácií, ale napríklad aj škôl, je pojem "Syndróm vyhorenia". O čo sa vlastne jedná? O fyzický alebo duševný stav? Alebo o obidvoje? Chronické vyčerpanie má veľa podôb a predchádza mu na časovej osi niekoľko fáz, ktoré je možné rozpoznať, zachytiť a z idúceho "horiaceho rýchliku" ešte úspešne vystúpiť. Chcete vedieť či tliete, alebo už dokonca horíte? Prijmite pozvanie na kurz prevencie syndrómu vyhorenia: „Horieť a nevyhorieť“.

 

Čo sa na kurzu dozviete? 

Horieť, ale nevyhorieť 2

·         Zistíte, či spadáte do „ohrozenej“ skupiny

·         Spoznáte vonkajšie a vnútorné  príčiny vzniku syndrómu vyhorenia

·         Zistíte, ako sa syndróm prejavuje a akými fázami prechádza

·         Zistíte, čo včas zachytiť v inventári prejavov

·         Spoznáte odporúčania k úspešnému haseniu

 

Čo získate?

·         Naučíte sa včas rozpoznať signály, ktoré syndróm vysiela

·         Získate iný pohľad na stres a záťažové situácie

·         Prehodnotíte svoje hodnoty a vízie

·         Nájdete motiváciu k rovnováhe radostí a povinností

 

 

NEMUSÍM, ALE CHCEM – 3. kurz

V živote môžeme len ťažko dosiahnuť svoje ciele, pokiaľ nám chýba motivácia. V práci nám môže s motiváciou pomôcť kolega alebo nadriadený, v súkromí rodina alebo priatelia. Ich podpora však bude zbytočná, ak nenájdeme našu vlastnú vnútornú motiváciu. Pokiaľ chceme  motivovať druhých, nebudeme pôsobiť dôveryhodne, ak nebudeme sami motivovaní. Prečo je dôležité odhaliť svoju vlastnú motiváciu? Prečo je vnútorná motivácia oveľa účinnejšia ako motivácia vonkajšia? Ako ju objaviť? Odpovede na otázky a veľa ďalších tipov váš čaká na kurze motivácie: „Nemusím, ale chcem“.

 

Čo sa na kurzu dozviete? 

Nemusím, ale chcem 1

·         Čo je to naozaj motivácia

·         Prečo vonkajšia motivácia funguje len krátko

·         Čo sú najčastejšie demotivátory

·         Prečo je vnútorná motivácia oveľa účinnejšia

Čo získate?

·         Nový pohľad na motiváciu

·         Zamyslíte sa nad svojou vnútornou motiváciou

·         Porozumiete viac sami sebe

·         Dokážete využiť motiváciu v osobnom aj pracovnom živote.

 

 

O lektorke :

 

 

PAVLÍNA PELCOVÁ - spolumajiteľka vzdelávacej firmy THE BEST TEAM s.r.o.,  lektorka a koučka s takmer 20

Pavlína Pelcová 2

ročnou praxou vo vzdelávaní a rozvoji dospelých. Podieľala sa na vedení vzdelávacích aktivít – tréningov, seminárov, workshopov a koučingov pre viac ako 15.000 účastníkov. Orientuje sa na manažérske, komunikačné a motivačné tréningy, avšak jej „ srdcovkou“ sú sebarozvojové témy, ktoré pomáhajú účastníkom otvoriť oči aj srdiečka, spoznať lepšie samých seba,  odhaliť vlastné silné stránky a nájsť cestu k sebe aj k druhým.

„Robím to, čo ma úžasne baví a napĺňa. Viem, aké to je, zažívať pri svojej „práci“ flow a mojim prianím a poslaním je, pomáhať druhým ľuďom k tomu, aby aj oni zažili tento pocit. Ako? Pomáham im odhaliť ich osobnostný typ a objaviť ich veľakrát rodičmi alebo školou potlačené silné stránky.  Pomáham im odhaliť, či sa k nim nepribližuje (v súčasnej dobe veľmi aktuálny) syndróm vyhorenia a keď áno, ako ho úspešne zvládnuť. Pomáham im tiež naštartovať ich hnací motor - motiváciu. A čo je motiváciou pre mňa? Spätná väzba od absolventov - čo všetko im funguje, čo sa im začalo dariť a pod. Keď mi po pár týždňoch  – manažér (chlap ako hora) povie, čo všetko sa v jeho pracovnom a predovšetkým osobnom a rodinnom živote pozitívne zmenilo, tak sa veľakrát ťažko ubránim slzám radosti a teším sa spoločne s ním...“

 

Ohlasy účastníkov:

 „Absolvoval som už veľa školení a tréningov, ale až na vašom tréningu som sa naučil praktické veci, ktoré môžem reálne použiť v živote. Ako spoznať ľudí, ako s nimi pracovať, ako ich motivovať...“ Ján, absolvent kurzu

 

„Spoznala som tu sama seba a hlavne  som našla spôsob, ako pochopiť správanie tých druhých. Som veľmi vďačná, že som tu bola...“ Janka, absolventka kurzu

 

„Ak chce človek niečo zmeniť, musí začať od seba. Ak si je toho vedomý, potrebuje návod – a ten dostane tu. Ak si toho vedomý nie je, tak mu viete nastaviť zrkadlo, a to sa mi veľmi páčilo...“ Milan, absolvent kurzu

 

Lektorka : Pavlínka Pelcová

 

Termíny :

1. Komunikačný kľúč : 16.6. o 14:00 - 17:00

2. Horieť a nevyhorieť : 23.6. o 14:00 - 17:00

3. Nemusím, ale chcem : 30.6. o 14:00 - 17:00

 

Cena :  

 

1. Komunikačný kľúč : 35 €

2. Horieť a nevyhorieť : 35 €

3. Nemusím, ale chcem : 35 €

 

Pri kúpe všetkých 3 kurzov zľavnená cena : 90 € 

Termíny kurzov a objednávky

Ľutujeme, ale pre tento kurz momentálne nemáme žiadne voľné termíny.

Dôležité: Aby ste sa uistili, že naše správy pre Vás neskončia v spamovom koši,
prosím, pridajte si adresu openmind@openmind.sk do Vášho adresára. Ďakujeme!