Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Ako viesť nápomocný rozhovor

Ako viesť nápomocný rozhovor

Stáva sa Vám, že počas rozhovoru sa necítite komfortne alebo cítite stres? Mávate pocit, že partnerovi v rozhovore treba pomôcť, ale neviete ako? Nie je  Váš partner otvorený  rade a nepočúva? Opakuje sa váš rozhovor dlhodobo  a partner sa vždy vráti s rovnakou témou? Cítite počas rozhovoru, že by ste mali poradiť, ale neviete čo alebo ako? Ste plní nápadov a jasne vidíte, ako sa veci majú, ale ostatní Vás nevedia oceniť alebo pochopiť? Ak ste odpovedali aspoň jedenkrát áno, je tento seminár presne pre Vás!

Na seminári sa budeme venovať týmto témam na základe našich vlastných skúseností. Budeme hľadať a objavovať základné východiská, ktoré sa používajú v koučingu a ostatných prístupoch pomoci druhým. Pre vyjasnenie pochopenia budeme hľadať odpoveď v súčasných a aj tradičných poznatkoch v oblasti osobného a spirituálneho rozvoja a koučingu.

TÉMY:             Aký rozhovor je nápomocný

                        Základné techniky vedenia rozhovoru

                        Ako zvýšiť kvalitu použitej techniky

                        Praktické cvičenia

 

Čo je projekt „Úprimný Rozhovor“?

V týchto dňoch je to snaha o rozbehnutie projektu vzdelávania ľudí, ktorí majú záujem zlepšiť svoj život a prípadne život ostatných. Preto niektoré semináre sú trochu viac zamerané na nás, aby sme sa lepšie cítili, napríklad seminár „Práca so snami“. Iné zase viac na pomoc ostatným, napríklad seminár „Ako viesť nápomocný rozhovor“. No v skutočnosti sú obe strany úzko prepojené. Bežný ľudský život je z veľkej časti tvorený sociálnymi väzbami a tie sú zase tvorené predovšetkým vzájomnou komunikáciou. Zlepšenie komunikácie nám zlepší vzťahy a tým aj našu realitu – náš život. Preto podľa záujmu a potreby na seminároch uvádzame základné techniky z osobného či spirituálneho rozvoja a súčasne aj niektoré koučingové techniky vedenia rozhovoru. Vyslovene podľa požiadavky skupiny, pričom sa snažíme držať hlavnej témy seminára.

Ako pomôcť druhým prostredníctvom rozhovoru?

Tým, že sami sme v pohode a v rozhovore rešpektujeme partnera a to čo práve prežíva. A tiež, že mu poskytneme priestor a podporu na jeho vlastnú zmenu, ak to čo prežíva, mu nie je príjemné. Niekedy sa to prejaví ako zmena uhlu pohľadu, alebo uvedomenie si čo má ďalej robiť, alebo len hlbším uvoľnením.

A to sa bežne nedeje?

Môže sa stať, že keď partner v rozhovore zdieľa niečo nepríjemné a nám chýba skúsenosť alebo nadhľad, môžeme sa cítiť nepríjemne, alebo bezradne. Vtedy je ťažké viesť nápomocný rozhovor. Projekt Úprimný Rozhovor sa snaží priniesť ľuďom, ktorý majú záujem, niektoré zo základných praktických techník vedenia rozhovoru (ktoré sa používajú napríklad v koučingu) a niektoré z techník osobného rozvoja, o ktorých sa v koučingu príliš nerozpráva.

Čo to znamená?

Na jednej strane je technika vedenia rozhovoru, v názve projektu to zodpovedá slovu „Rozhovor“. Druhá strana - strana osobného rozvoja je práve tá „úprimnosť“.

Ľudia nie sú úprimní, keď chcú počas rozhovoru pomôcť?

Verím, že všetci ľudia hovoria to, čo chcú povedať v danom momente. No niekedy naša  motivácia pomáhať alebo radiť môže byť skrytá aj pre nás samotných. Niekedy si myslíme, že máme radiť alebo viesť rozhovor, lebo sa to očakáva, a to v nás môže vyvolať napätie. Cítime, že prvoradé je nestratiť tvár. Alebo si myslíme, že získame rešpekt. Podvedome sa cítime nerešpektovaní a myslíme si, že keď šikovne pomôžeme, tak si získame rešpekt. Alebo sa bojíme, že stratíme rešpekt, ktorý už máme. Máme obavy a nemôžeme ich ukázať, musíme pôsobiť ako múdry človek. Ak je takýto pocit alebo motivácia v nás, tak rozhovor nie je príliš úprimný. Partner v rozhovore to cíti ako neúprimnosť, alebo nezáujem, niektorí ako manipuláciu. Dokonca je dosť možné, že sme to práve my, kto potrebuje nejaký typ pomoci alebo podpory a snažíme sa ju získať tým, že pomáhame.

V projekte Úprimný Rozhovor túto pomoc a podporu ktorú potrebujeme hľadáme sami v sebe. Existuje obrovské množstvo techník z rozličných oblastí osobného a prípadne aj spirituálneho rozvoja, ktoré nám pomôžu cítiť sa dobre a vyrovnane. Takto sa naše jednanie stáva úprimnejšie, partnera v rozhovore podvedome nevyužívame, aby sme sa cítili lepšie, ale sme tam pre neho a úprimne mu poskytujeme pozornosť a priestor. Toto sa myslí pod slovom „úprimný“ v názve projektu, sme úprimní sami k sebe a tým aj k partnerovi v rozhovore.

 A čo techniky rozhovoru?

Napríklad v koučingu sa používajú rozličné techniky, ktoré slúžia k tomu, aby sa partner v rozhovore priblížil k svojmu cieľu. Aby si ujasnil situáciu, ozrejmil ďalšie kroky, alebo len dosiahol aktuálne lepší pocit. Ak napríklad z nejakého dôvodu zažíva pocit beznádeje, alebo iný nepríjemný pocit práve teraz, tak rozhovor môže viesť k tomu, že sa jeho pocit zlepší. Napríklad pomocou techniky zmeny perspektívy.

Toto sa nedeje v bežných rozhovoroch?

Je to možné, ale nie bežné. Nie je to preto, že by sme boli zlí ľudia, ale preto, že sme sa to nenaučili, lebo prostredie a kultúra v ktorej vyrastáme to priamo neponúka. Keď sa úprimne pozrieme na naše bežné rozhovory, tak sa snažíme niekoho o niečom presvedčiť, alebo naopak, bránime sa pred presviedčaním. Alebo nekompromisne súhlasíme a utvrdzujeme partnera v probléme miesto poskytnutia priestoru pre zmenu. Niekedy sa priamo pokúšame partnerovi v rozhovore vysvetliť, že má problém: „To vidíš príliš idealisticky, to sa ti nepodarí, veľmi zle dopadneš...“

Že by to bolo až tak?

Niekedy v najlepšej viere presviedčame ostatných, že majú problém. Môže to byť aj preto, že ich máme radi a chceme, aby si dávali pozor. Môže to byť aj preto, že proste chceme vyzerať múdrejšie ako oni. Alebo ich presviedčame, že nemajú žiaden problém, len si to namýšľajú. Že my tomu rozumieme lepšie ako oni. Sami to zažívame - veľmi bežne sa cítime nepochopení alebo nevypočutí či odmietnutí.

Takže v úprimnom rozhovore by to malo byť inak?

V úprimnom rozhovore partner dostáva priestor a rešpekt k tomu, čo prežíva. Nápomocný rozhovor môže pridať ešte  niečo navyše, ponúknuť partnerovi niečo, čo mu umožní zmeniť to, čo práve prežíva.

Čo to je?

To sa práve učí na seminároch projektu Úprimný Rozhovor. Ako súčasne rozvíjať mieru úprimnosti a rozvíjať zručnosti vo vedení rozhovoru.

Neučí sa toto všetko na tréningoch osobného rozvoja a tréningoch koučingu?

Áno. Na seminároch sa snažíme priniesť základné techniky z koučingu a osobného rozvoja súčasne, aby sa navzájom podporovali a aby sme ich mohli použiť hneď v našom živote. Na tréningu koučingu sa zaoberáte hlavne technikou vedenia rozhovoru. Osobnostná vyzretosť - schopnosť rovnocenne komunikovať a na nič sa nehrať, je buď prítomná u kouča od začiatku, alebo sa spontánne rozvíja po istom čase koučingovej praxe. Ale aj nemusí, kouč si môže rozvinúť vnútornú aroganciu alebo ignoranciu. Na druhej strane tréningy osobného a spirituálneho rozvoja sa venujú zmene a prehĺbeniu skúsenosti seba samého a reality. Ak to robíte dobre, prirodzene každá vaša komunikácia je nápomocná, nemusíte študovať techniky vedenia rozhovoru. Ale zdá sa, že to nie je také ľahké. Keď sme sami a robíme prax, všetko je v poriadku, ale keď začneme rozprávať s druhými, objaví sa túžba, arogancia alebo ignorancia. Na seminároch Úprimný Rozhovor sa snažíme využiť poznatky z oboch strán súčasne a priamo ich trénovať a používať v živote. Technika vedenia rozhovoru nám a partnerovi môže poskytnúť istý komfort, rozvoj úprimnosti zase silu a stabilitu. Projekt poskytne aj možnosť, aby ľudia navzájom zdieľali svoje skúsenosti v rámci diskusií.

Takže nemáte nič proti koučingu alebo spiritualite?

Práve naopak, snažíme sa pragmaticky využiť z oboch to najlepšie, čo práve teraz potrebujeme, aby sme priblížili k svojmu cieľu -  cítili sa lepšie a vedeli pomôcť vo chvíli, keď to treba, napríklad aj rozhovorom. Súčasne to môže poskytnúť komfort pre spirituálnu prax v každom okamihu bežného života pre tých, čo sa tomu venujú. Alebo na druhej strane prehĺbiť autenticitu a spontánnosť kouča v koučovacom rozhovore.

Pre koho sú semináre určené?

Pre všetkých, čo majú záujem. Závisí to od témy seminára alebo akcie. Niektorí sa proste len chcú cítiť lepšie, mať vyrovnanejší život, iní by radi podporili druhých (známych, kolegov či vlastné deti). Nie každý má priestor vážnejšie študovať alebo investovať do koučingového tréningu. Je možné, že práve takýto seminár mu prinesie to, čo potrebuje.

 

 

Mgr. Peter Barica

Lektor Mgr. Peter Barica vyštudoval učiteľstvo matematika a fyzika na Matematicko-fyzikálnej fakulte v Bratislave, pracoval ako programátor a IT konzultant.

Absolvoval rozsiahly niekoľkoročný tréning Jednota v Dualite (Unity in Duality - východná filozofia, psychológia, osobný rozvoj a tréning pre pomáhajúce profesie a psychoterapeutov v rozsahu viac ako 1200 hodín pod vedením množstva lektorov, ktorí sú aktívni terapeuti). Blízko má tiež ku kresťanskej mystike a učeniam Eckharta Tolleho.

Absolvoval tréning Brief Coaching akreditovaný ICF (International Coaching Federation, ktorý ukončil skúškou na PCC (Profesional Certified Coach).

V súčasnosti pracuje ako kouč a lektor.

 

 

 

Termíny kurzov a objednávky

Ľutujeme, ale pre tento kurz momentálne nemáme žiadne voľné termíny.

Dôležité: Aby ste sa uistili, že naše správy pre Vás neskončia v spamovom koši,
prosím, pridajte si adresu openmind@openmind.sk do Vášho adresára. Ďakujeme!