Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Sebapoznanie

Prečo sa ženy chovajú tak premenlivo alebo o menštruačnom cykle inak

Prečo sa ženy chovajú tak premenlivo alebo o menštruačnom cykle inak

Večerný kurz

Večer praktických návodov pre ženy aj pre mužov!

Empatia ako vedomý akt evolúcie

Empatia ako vedomý akt evolúcie

Večerný seminár spojený s workshopom

 

„Iba duša, ktorá uvidí seba, môže uvidieť svet“

 Yehuda Tagar

Novodobé ženské rituály

Novodobé ženské rituály

Cyklus výcviku v Rituáloch

Rituál je pozastavenie sa a vedomé vytvorenie posvätného priestoru a jasného zámeru pri uctení si medzníkov na našej ceste životom. Môže dodať jasnosť a istotu, vytvoriť priestor pre uvoľnenie potlačených emócií, upevniť alebo v úcte rozviazať zväzok a zároveň rituály dodávajú sebaúctu. Keď uctievame vlastnú cestu, uctievame seba a uctievame život. V živote ženy je mnoho kľúčových okamžikov, ktoré si zaslúžia zvláštnu oslavu. Svadba ale aj rozvod alebo rozchod, narodenia dieťaťa ale aj smrť. Môžeme použiť vlastnú fantáziu, aby sme spestrili ponuku spôsobov ako uctiť medzníky na našej ženskej ceste.

Mužský kruh Slovensko - výcvik Mužská sila 2014

Mužský kruh Slovensko - výcvik Mužská sila 2014

Mužská sila - Otec - ochutnávkový víkend (4. - 6.4. 2014)

Úvodný seminár má za cieľ oboznámiť účastníkov s mužským kruhom a jeho významom, silou a zmyslom celého výcviku. Témou bude mužská sila a Otec. Mužská sila potrebuje vedomú kontrolu a aktivita potrebuje víziu. Seminár bude naplnený cvičeniami, technikami a prednáškami umožňujúcimi účastníkom sebapoznanie, uvedomenie vlastnej situácie, a celý rad odporúčaní ako ďalej s témou pracovať. Vedome uchopíme tému otec.

Foto: Shutterstock

ZRKADLENIE: Rozpoznávanie vzorcov a rol ako cesta k bdelému vedomiu

Seminár sa opiera o divadlo, tvorivú dramatiku, psychológiu, antropológiu a alternatívne techniky osobnostného rozvoja. Jeho nosná téma vychádza z predpokladu, že všetko, čo sa deje okolo nás, sme len my sami. Ľudia aj situácie, s ktorými sa stretávame, nám zrkadlia naše vnútorné procesy, ale aj hlboko vryté vzorce správania a manipulácie ega, ktoré sa často márne snažíme dostať pod kontrolu.

Pokročilá škola sebakoučovania

Pokročilá škola sebakoučovania

Pozývame vás na cyklus štyroch zážitkových seminárov, ktorý vám pomôže posilniť si sebavedomie, vytvárať si pozitívnu energiu, zvládať záťažové situácie a stresy, zjednodušovať si vlastný život, ako aj ovládať šarmantnú komunikáciu a konštruktívne riešiť konflikty. Nepotrebujete na to žiadne triky, ani zložité riešenia, len aplikačné zásady, ktoré si nastavíte podľa seba. Tie vás dovedú k väčšej spokojnosti, naplnenosti a uvoľnenosti.

Dvaja v tom - zážitkový workshop pre páry - jednodenný

Dvaja v tom - zážitkový workshop pre páry - jednodenný

Jedinečný partnerský workshop, na ktorom vám ukážeme, ako vnímať a integrovať odlišnosti mužov a žien do novej roviny vzťahu, a ako si postupne budovať vedomé partnerstvo na pevných základoch. Interaktívny výklad bude počas dňa doplnený zážitkovými technikami a jemnými párovými cvičeniami, ktoré vám pomôžu viac sa na svojho partnera naladiť a porozumieť jeho túžbam, no zároveň vás naučia rešpektovať svoje vlastné hranice a potreby.

Gong kúpeľ

Gong kúpeľ

Pri počúvaní gongu sa človek ponára do jeho zvuku. Vibrácie zvuku gongu pomáhajú vytvárať hlbokú relaxáciu tela, dokonca až meditatívny stav, ktorý je základom liečebnému procesu. Medzi najčastejšie zážitky z Gong kúpeľov patria uvoľnené a oddýchnuté telo, prázdna myseľ, absolútny pocit relaxácie, ľahká hlava či pocity pokoja a harmónie.

Cvičenie svetla

Cvičenie svetla

Cvičenie svetla je forma cvičenia pracujúca s jedinečným zdrojom energie, bez ktorej by neexistoval život. Prostredníctvom jednoduchých cvikov sa naučíte ovládať jednotlivé orgány a systémy vo vašom tele a rozpoznávať jeho disharmónie, čo vám pomôže predísť rôznym ochoreniam. Vedieť pracovať so svetlom, či už slnečným alebo božským, znamená otvoriť si cestu k inému vnímaniu života na energetickej i duchovnej úrovni. A možno vám práve toto cvičenie odpovie na mnohé otázky, ktoré si kladiete.

Svet za zrkadlom

Svet za zrkadlom

Neobyčajný seminár vychádzajúci z metódy Matrix Energetics, na ktorom si môžete osvojiť základy práce s kvantovým poľom, ktorá dokáže transformovať vaše životy podľa vášho zámeru a želania. Na seminári sa naučíte „preprogramovať“ svoju fyzickú i mentálnu štruktúru a zmeniť aktuálny stav vášho tela i mysle. Vedľajším efektom tejto metódy býva úľava od bolesti, ustúpenie choroby, strata fóbií, alergií, zbavenie sa depresií alebo iných psychických blokov a pod.