Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Manipulácia - ubráňte sa!

Manipulácia - ubráňte sa!

Manipulácia patrí v dnešnom svete k bežným, až každodenným javom. Odhaliť manipuláciu, či už zo strany iných osôb alebo svoju vlastnú nie je vždy celkom jednoduché. Rovnako ako nemusí byť jednoduché sa snahám o manipuláciu ubrániť. Seminár známej lektorky a koučky Jitky Ševčíkovej vám pomôže sa v manipulácii nielen zorientovať, ale ju vo svojom živote aj eliminovať. 

Manipulácia patrí v dnešnom svete k bežným, až každodenným javom. Hovoriť o nej možno v rôznych situáciách - tam, kde ľudia snažia si ostatných získať pre svoje ciele, úmyselne klamú. Manipuláciou je ale aj to, ak sa od niekoho požaduje, aby v rozpore s vlastnými záujmami vykonali či  nevykonali nejakú činnosť, alebo aby prijal či neprijal určitý názor, a kde táto požiadavka nie je v rámci komunikácie formulovaná úplne otvorene.

V praxi dochádza pri manipulácii s ľuďmi spravidla k tomu, že uspokojovanie skutočných potrieb je nahradzované uspokojovaním potrieb zástupných či pôsobením na emócie. Opakom manipulácie je otvorená komunikácia a jasné vyjadrenie osobných či pracovných cieľov a požiadaviek. Na seminári si ukážeme v modelových situáciách rozdiely vo formulácii manipulatívne technikou a férovým jednaním.Seminár je zameraný na:

- rozoznanie manipulatívneho konania

- poznanie osoby a pohnútok manipulátora

- predchádzanie a zvládnutie manipulácie v pracovnom kolektíve a v osobných vzťahoch

- poznanie vlastných i neuvedomených manipulačných návykov a ich eliminácia

- tréning kontramanipulativních techník

- metódy, ako sa manipulácii brániť

Seminár vás naučí:

-odhaliť manipuláciu

- spoznať osobu manipulátora

- pochopiť nutkanie manipulátora

- predchádzať jeho útokom

- zvládnuť manipulatívne správanie formou niekoľkých praktických kontramanipulačních techník

- stať sa rešpektovaným, zvrchovaným;

- nepodliehať útokom, naučiť sa hovoriť nie, udržať si svoj ​​názor;

- nenechať sa zatlačiť do kúta,

- priznať si či sme skôr manipulátormi, alebo skôr "obeťami" manipulátora.

Seminár nebude zameraný len na prostredie pracovné, ale aj na manipuláciu v rodine, v kolektíve priateľov, v médiách, zdravotníctve alebo v politike.

Seminár vedie:

Jitka Ševčíková - lektorka a koučka 

 

Trvanie kurzu:9.00 do 16.00

 

Počet účastníkov - min. 10 max 20

 

Cena:

Normálna cenová hladina - 159 Eur

Nižšia cenová hladina - 139 Eur

Vyššia cenová hladina - 179 Eur

Čo znamenajú rôzne cenové hladiny?

 

Foto:Shutterstock

Termíny kurzov a objednávky

Ľutujeme, ale pre tento kurz momentálne nemáme žiadne voľné termíny.

Dôležité: Aby ste sa uistili, že naše správy pre Vás neskončia v spamovom koši,
prosím, pridajte si adresu openmind@openmind.sk do Vášho adresára. Ďakujeme!