Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Kurz intuitívneho vnímania

Kurz intuitívneho vnímania

Sme poslednou generáciou, ktorá ešte poznala život bez internetu. Dnes žijeme v dobe informácií. Bez ich využívania nie je dnešný rýchly život možný. V normálnom svete neprežijeme. Hodnota intelektuálnych schopností človeka rastie závratnou rýchlosťou. Aké schopnosti sú však dnes preferované? Samotné znalosti strácajú svoju hodnotu. Čo platilo dnes, zajtra už vďaka enormne rýchlemu vývoju vo všetkých oblastiach platiť nemusí.

Dnes narastá potreba po mysliteľoch, ktorí sú schopní riešiť zložité a neobvyklé problémy vo veľmi krátkom čase. Schopných rýchlo nájsť cestu von zo zdanlivo neriešiteľných situácií. Ako získať informácie potrebné k ich riešeniu, keď ešte nie sú na Googli?

Pozrite si aj našu videopozvánku.

Dnes narastá potreba po mysliteľoch, ktorí sú schopní riešiť zložité a neobvyklé problémy vo veľmi krátkom čase. Schopných rýchlo nájsť cestu von zo zdanlivo neriešiteľných situácií. Ako získať informácie potrebné k ich riešeniu, keď ešte nie sú na Googli?

Riešením je intuitívno informačné vedenie. Aktivovať centrum mozgu, pomocou ktorého dokážeme vnímať akúkoľvek informáciu z okolia bez pomoci a obmedzení zmyslových orgánov.

Po aktivácii mozgového centra intuitívno – informatívneho vnímania a pravidelnom trénovaní novo nadobudnutej schopnosti, je každý človek schopný akúkoľvek informáciu vnímať priamo z okolia bez použitia zmyslových orgánov.

Ďalšie rozvíjanie týchto schopností umožňuje ľuďom získať akúkoľvek potrebnú informáciu z akéhokoľvek zdroja. Aktivovať dosiaľ pasívne zóny mozgu, a tým rozvinúť schopnosti, ktoré dosiaľ boli považované za paranormálne.

Hlavným cieľom metódy vytvorenej International Society of Intuitive – Information Sight (ISIIS) je odstránenie psychologickej bariéry v mozgu človeka a aktivácia centra k prijímaniu informácií z „nového“ zdroja. Psychologickú bariéru tvorí predstava o cestách prijímania informácií z vonkajšieho sveta pomocou piatich zmyslových orgánov vnímania.

Samotná aktivácia prebieha, kombináciou zábavného cvičenia, harmonizačných a aktivizačných techník a využitím špeciálnych technických pomôcok.

 

Absolvovanie semináru vrátane domáceho tréningu vám umožní

  • Prebudiť a rozvinúť vlastné geneticky dané schopnosti, ktoré ste dosiaľ nevyužívali, alebo využívali len málo a ktoré boli dosiaľ považované za nadštandardné
  • Aktivovať centrum intuitívneho vnímania vo vašom mozgu
  • Prijímať informácie z okolia a používať ich vo svoj prospech v medziľudských vzťahoch, v partnerstve, pri výchove detí alebo podnikaní.
  • Nájsť kompromis medzi intuíciou a logikou
  • Pripraviť sa na vyššiu úroveň vzdelávania a vyššiu úroveň prijímania informácií zo zdrojov, ktoré ste dosiaľ nevyužívali
  • Zbaviť sa predstáv o spôsobe prijímania informácií, ktoré brzdia náš rozvoj
  • Vytvoriť zásadne nové spojenie so svojím partnerom, deťmi, kolegami

Program

1. Vysvetlenie významu semináru ako časti projektu Školy Biointernetu, s vysvetlením ďalších možných stupňov sebarozvoja

2. Vedecké východiská metódy

3. Ukážka čítania knihy bez použitia očí.

4. Príprava tela a mysle na prijímanie intuitívnych informácií pomocou riadeného dýchania

5. Zharmonizovanie pravej a ľavej mozgovej hemisféry využitím cvičení z One Brain metódy

6. Praktický nácvik prijímania intuitívnych informácií s použitím pomôcok jednotlivo a vo dvojiciach

7. Praktický nácvik prijímania intuitívnych informácií v skupine

8. Praktický nácvik prijímania informácií z minulosti

9. Rozpoznávanie pravdy a lži.

10. Demonštrácia a použitie systémových adaptérov vychádzajúcich z najnovších výskumov na zvýšenie schopnosti prijať intuitívne informácie

Čiastočné informácie o seminári si môžete pozrieť aj v relácii Garde.

Praktickým zmyslom tohto semináru je uvedomiť si, precítiť a identifikovať každý sám v sebe, ako telo cíti správnu odpoveď získanú intuíciou. To sa deje pri precvičovaní vhodne zostavených cvičení, ktoré rozvíjajú intuíciu. Cvičenia sú zostavené premysleným a vyskúšaným spôsobom tak, aby každý účastník dokázal prijímať intuitívne informácie a rozoznal správne odpovede od nesprávnych.
Priložené skriptá so zásobníkom cvičení na doma umožnia, aby sa každý sám doma zdokonaľoval. Tak ako po jednej návšteve fitness centra človek neschudne a nezíska svaly, tak ako sa nikto nenaučí cudzí jazyk po niekoľkých hodinách s učiteľom, tak isto aj rozvinutie svojej intuície na profesionálnu úroveň je možné dosiahnuť až dlhodobejším individuálnym tréningom.

My vás však na seminári naučíme tri základné veci

1. Ako spoznať správnu odpoveď získanú intuíciou
 2. Ako cvičiť svoju intuíciu a zdokonaľovať sa
 3. Ako si to celé uľahčiť pomocou cvičení s vlastným telom a s technickými pomôckami

 

Bližšie informácie o kurze na: 0907 324 114 Lenka Madudová alebo  0915 850 255, Miroslav Maduda

Miesto konania: Open Mind centrum, Opavská 26, Bratislava - Kramáre

Podbrobné info o seminári si môžete pozrieť aj v relácii Garde.

V cene semináru je zahrnuté: občerstvenie, skriptá a malý darček vhodný na tréning intuície v domácich podmienkach.

shutterstock_181095842

 

Foto: shutterstock

Termíny kurzov a objednávky

Ľutujeme, ale pre tento kurz momentálne nemáme žiadne voľné termíny.

Dôležité: Aby ste sa uistili, že naše správy pre Vás neskončia v spamovom koši,
prosím, pridajte si adresu openmind@openmind.sk do Vášho adresára. Ďakujeme!