Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Kompas života- Spoznaj sám seba

Kompas života- Spoznaj sám seba

Mnohí ľudia kráčajú životom bez toho, aby vedeli kto sú, odkiaľ prišli a kam idú. Trápia sa otázkami svojho zdravia, svojich vzťahov, svojich emócií. Premýšľajú v akých oblastiach života môžu uspieť a ako. Veľkú časť odpovedí môžu nájsť ak pochopia svoje nastavenie pri narodení sa v tomto časopriestore. A tiež dôsledky tohto nastavenia pre svoju povahu, emócie, zdravie a vzťahy.

Seminár Kompas života sme zostavili na to, aby sme pomohli ľuďom pochopiť svoje východiská a v súlade s nimi viesť po všetkých stránkach úspešný život.
Ako teoretický základ pre takúto pomoc sme si vybrali jednu z najstarších vied o živote na Zemi – Ajurvédu a jednu z najnovších a najkomplexnejších kozmologických vied – Human design.
Z obidvoch týchto skvostov ľudského a Božieho ducha sme vybrali esenciu, ktorú by sme vám chceli na seminári odovzdať.

Ajurvéda nás učí, že všetko vo vesmíre vrátane človeka sa skladá z piatich prvkov. Tie sú v každom z nás namiešané v rôznom pomere a vytvárajú tak našu individualitu, našu stavbu tela, naše predpoklady pre zdravie fyzické, emočné aj mentálne. Ak žijeme svoj život v súlade so svojou prirodzenosťou danou pri narodení, tak sa nám darí, sme šťastní, zdraví a úspešní. Ak sa od svojej prirodzenosti vplyvom nášho života odchýlime, tak máme problémy vo fyzickom, emočnom a mentálnom aspekte svojho života.
Ako ale bezpečne zistiť, aká je naša prirodzenosť daná nám pri narodení a podľa akých pravidiel žiť, aby sme boli v harmónii so sebou samým, s ostatnými ľuďmi a s prírodou? Na to vám odpovie náš seminár Kompas života.
Kto bezpečne pozná svoju prirodzenosť s akou sa narodil a základné pravidlá na jej udržanie, tak môže s takýmto „kompasom“ bezpečne prejsť úskaliami života.
Vysvetlíme vám ako vytvárať zdravé a trvalé medziľudské a partnerské vzťahy rešpektovaním individualít jednotlivých ajurvédskych typov a tiež ako „zdravou stravou“ nepoškodiť vlastnému dieťaťu od útleho veku a nenaučiť ho nevhodným návykom.
Preto bude každému účastníkovi seminára stanovená ajurvédskym poradcom jeho prirodzenosť, s akou sa narodil, jeho jednotlivé regulátory a ich pomer a tiež prípadná odchýlka od svojej prirodzenosti.

Human design je systém, ktorý Vás vie veľmi podrobne a do detailov popísať. Výklad Vášho typu Vám môže pomôcť vniesť väčší vhľad do Vašej jedinečnej podstaty bytia a Vašich vedomých aj nevedomých tendencií, konať a reagovať určitým spôsobom v životných situáciách. Vedeli ste, že naše telo je dopravný prostriedok, ktorý v tomto živote používame? Tak ako sa na autoškole učíme o technických parametroch auta, aby z nás boli skúsení vodiči, by sme sa mali naučiť o „technických parametroch“ nášho tela. Human design ponúka mapu nášho dopravného prostriedku. Vychádza z teórie, že čím viac rešpektujeme naše vrodené predispozície a vnútorné nastavenia, tým menej odporu zažívame na našej ceste životom a môžeme si viac užiť jazdu životom.
Human design je hlavne o umení prijať veci také, aké sú. Cez toto prijatie a odhalenie vecí, aké naozaj sú, spoznáme samých seba a svoje okolie. Ak Human design ozaj pochopíme a prijmeme, prestaneme od svojho okolia očakávať, že sa bude správať spôsobom, akým chceme my. Prečo? Jednoducho pochopíme, že ľudia okolo nás majú svoju vlastnú špecifickú mapu human designu a konajú a reagujú iným spôsobom ako my. Na seminári Vám prezradíme vaše hlavné životné úlohy, ktorým by ste mali venovať zvýšenú pozornosť na to, aby ste žili v harmónii so svojimi predispozíciami. Taktiež Vám povieme o stratégiách rozhodovania, ktoré by ste mali v živote používať a ktoré sú Vám podľa Vášho typu prirodzené.
Mapa Vášho designu sa vypočíta z polohy Slnka, Mesiaca a ostatných planét slnečnej sústavy pri Vašom narodení sa. K tomuto je veľmi dôležitý údaj presnej hodiny a minúty a miesta narodenia. Tieto údaje sa taktiež používajú v astrológií,ale ide v nej o odlišné výpočty ako v Human designe.
Každému účastníkovi seminára bude podľa dát narodenia stanovená mapa jeho human designu s popisom jeho typu. Na seminári si v krátkosti povieme niečo o jednotlivých typoch a vnesieme tak väčšie porozumenie do vašich vzťahov.

 

Program:

1. Prihlásení účastníci semináru, ktorí majú záujem o vypracovanie mapy human designu pošlú pred začatím semináru mailom dátum, miesto a čo najpresnejší čas svojho narodenia. Na ich základe bude vypracovaná špecifická mapa human designu pre každého účastníka.
2. Prvý deň semináru bude prednáška o typoch ľudí podľa ajurvédy v rozsahu 1,5 hodiny a o typoch ľudí z pohľadu human designu v rozsahu 1,5 hodiny.
3. Druhý deň semináru prebehne ajurvédska diagnostika dotazníkovou metódou, pulzná diagnostika, ( v prípade potreby prístrojová diagnostika), ktorej cieľom je stanovenie základných regulátorov – dóš, ktoré ovplyvňujú celý život človeka, jeho zdravie a psychiku a tiež stanovenie odchýlky od svojej prirodzenosti, spôsobenej spôsobom života a stravou.

 

Účastníci semináru dostanú okrem prednášky:

1. Mapu svojho human designu s písomnou charakteristikou svojho typu
2. Stanovenie regulátorov = svojej prirodzenosti podľa ajurvédy
3. Stanovenie prípadnej odchýlky od svojej prirodzenosti v deň merania

 

Seminár trvá dva dni a každý deň začína o 17,00 hodine a skončí o 20,00 hodine.

 

Vstupné je 100 Euro na osobu.

 

Viac info: Ing. Miroslav Maduda: 0915 850 255

 

Zdroj fotografií: Shutterstock

Termíny kurzov a objednávky

Ľutujeme, ale pre tento kurz momentálne nemáme žiadne voľné termíny.

Dôležité: Aby ste sa uistili, že naše správy pre Vás neskončia v spamovom koši,
prosím, pridajte si adresu openmind@openmind.sk do Vášho adresára. Ďakujeme!