Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Pre mužov

Kráľovné živlov, znovu vzkriesené a znovuzrodené Venuše

Kráľovné živlov, znovu vzkriesené a znovuzrodené Venuše

Nielen živlová typológia královien i tých, ktoré sa nimi z popolušiek a princezien chcú stať.

Účinný a efektívny prostriedok a pomocník v procese kultivovania a skvalitňovania svojho štýlu Kráľovnej a postupu od Popolušky cez princeznú až na najvyšší trón ženského princípu...

Jarné upratovani​e vo vlastnom tele

Jarné upratovani​e vo vlastnom tele

Dokázali by ste sa vzdať svojich najobľúbenejších jedál výmenou za lepšie zdravie?

Práve teraz začína vhodné obdobie na detoxikáciu - očistu. Zima je čas, kedy si naše telo prirodzene pýta ťažšie jedlá, všetky procesy sa spomalia a my sa menej hýbeme. Je to hlavne preto, aby sme prežili studené obdobie a nedostatok čerstvej zeleniny. Po zime nasleduje jar, a to je ideálne obdobie na prečistenie a naštartovanie spomaleného metabolizmu.

Mužský kruh Slovensko - výcvik Mužská sila 2014

Mužský kruh Slovensko - výcvik Mužská sila 2014

Mužská sila - Otec - ochutnávkový víkend (4. - 6.4. 2014)

Úvodný seminár má za cieľ oboznámiť účastníkov s mužským kruhom a jeho významom, silou a zmyslom celého výcviku. Témou bude mužská sila a Otec. Mužská sila potrebuje vedomú kontrolu a aktivita potrebuje víziu. Seminár bude naplnený cvičeniami, technikami a prednáškami umožňujúcimi účastníkom sebapoznanie, uvedomenie vlastnej situácie, a celý rad odporúčaní ako ďalej s témou pracovať. Vedome uchopíme tému otec.

Pokročilá škola sebakoučovania

Pokročilá škola sebakoučovania

Pozývame vás na cyklus štyroch zážitkových seminárov, ktorý vám pomôže posilniť si sebavedomie, vytvárať si pozitívnu energiu, zvládať záťažové situácie a stresy, zjednodušovať si vlastný život, ako aj ovládať šarmantnú komunikáciu a konštruktívne riešiť konflikty. Nepotrebujete na to žiadne triky, ani zložité riešenia, len aplikačné zásady, ktoré si nastavíte podľa seba. Tie vás dovedú k väčšej spokojnosti, naplnenosti a uvoľnenosti.

Život bez konfliktov

Život bez konfliktov

Kurz Život bez konfliktov podľa princípov nenásilnej komunikácie vám interaktívnym a zážitkovým spôsobom pomôže pochopiť, prečo si niekedy s inými ľuďmi nedokážeme porozumieť, kde leží váš nevyužitý potenciál vo vyjadrovaní svojich myšlienok, pocitov a potrieb a nasmeruje vás na cestu celkového ozdravenia vzájomných medziľudských vzťahov. 

Kompas života- Spoznaj sám seba

Kompas života- Spoznaj sám seba

Mnohí ľudia kráčajú životom bez toho, aby vedeli kto sú, odkiaľ prišli a kam idú. Trápia sa otázkami svojho zdravia, svojich vzťahov, svojich emócií. Premýšľajú v akých oblastiach života môžu uspieť a ako. Veľkú časť odpovedí môžu nájsť ak pochopia svoje nastavenie pri narodení sa v tomto časopriestore. A tiež dôsledky tohto nastavenia pre svoju povahu, emócie, zdravie a vzťahy.

Škola intuície pre dospelých 1.stupeň- Prebudenie intuície

Škola intuície pre dospelých 1.stupeň- Prebudenie intuície

Sme poslednou generáciou, ktorá ešte poznala život bez internetu. Dnes žijeme v dobe informácií. Bez ich využívania nie je dnešný rýchly život možný. V normálnom svete neprežijeme. Hodnota intelektuálnych schopností človeka rastie závratnou rýchlosťou. Aké schopnosti sú však dnes preferované? Samotné znalosti strácajú svoju hodnotu. Čo platilo dnes, zajtra už vďaka enormne rýchlemu vývoju vo všetkých oblastiach platiť nemusí.

Konštelácie a šamanismus - Štyri duše

Konštelácie a šamanismus - Štyri duše

Tento nový seminár spája prvky šamanizmu - napr. kruhové poňatie sveta, cyklický čas a prechodové rituály - so systémovými konšteláciami do účinnej metódy osobného rozvoja a riešení rodinných, partnerských, zdravotných a pracovných problémov. Môže nám tiež poskytnúť odpovede na otázky typu: Kto sme, kam mierime a čo je to, čo nám v ďalšom rozvoji bráni?

Seminár Škola Biointernetu 1. Stupeň

Seminár Škola Biointernetu 1. Stupeň

Tento seminár je určený pre psychicky zdravých dospelých ľudí.
Cieľom seminára je informovať o možnostiach Biointernetu, naučiť sa vedome sa k nemu pripájať a naučiť sa niektoré praktické cvičenia na získavanie informácií. Prakticky si vyskúšať komunikáciu na báze svetla a opravovať poškodené informácie v minulosti, ktoré negatívne vplývajú na našu prítomnosť.

Základná škola sebakoučovania

Základná škola sebakoučovania

Ako posilniť seba samého a vytvoriť si život, aký skutočne chcete žiť – cyklus štyroch zážitkových workshopov a jedného úvodného. 

Keď chceme niečo zmeniť, musíme byť sami sebe všímavými sprievodcami. Potom zistíme, že to, čo v živote dosahujeme, nezávisí natoľko od času, ako od našej chuti. A že neexistuje jedna dlhá cesta, ale mnoho ciest, ktoré nás k cieľu dovedú za rozdielnych podmienok. Tiež si všimneme, že šťastné okamihy, kedy nám ide všetko od ruky a pritom nás to baví, nie sú náhodné, ale že je možné privolať ich. A na tento účel je sebakoučovanie tým najefektívnejším nástrojom.