Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

„Neverte Afrodite“

„Neverte Afrodite“

Prijmite pozvanie na prednášku pod názvom: „Neverte Afrodite“. Rozprávanie je pokračovaním prednáškového cyklu s názvom: „Čo matka dcére nepovedala.“ Prezentácia sa zameriava na interdisciplinárne predstavenie ženskej spirituality.

Cieľom prednášky je predstavenie niektorých starých podôb a symbolov Bohyne, ktoré prešli premenou od neolitu až do grécko-rímskej kultúry. V učebniciach sa grécka kultúra označuje ako „kolíska európskej civilizácie“, ale pre ženskú spiritualitu a kultúru bohyne znamenala postupné vytlačenie, elimináciu a diskrimináciu rovnocenného ženského prvku. Bohyne ako Afrodita, Aténa, Héra a ďalšie, sú nám predkladané ako obrazy ženskej krásy, múdrosti a rodiny, ale v skutočnosti sú už prekrútenými zobrazeniami prehistorického obrazu Bohyne. Rozprávanie je doplnené o bohatý obrazový materiál, ktorého cieľom je ukázanie základného posunutia významov ženských symbolov v gréckej kultúre. Ukážeme si, ako sa tieto zmeny odzrkadlili aj na „posvätných legendách“, postavení žien v spoločnosti a v akej podobe toto posunutie chápania ženskej krásy, múdrosti, rodiny, staroby a smrti prežilo a formuje nás až do súčasnosti. Prezentácia je zameraná na predstavenie histórie ako „Herstory“ nie „History.“

Ďalšie pokračovanie prednášok bude zamerané na: biblické ženy, posvätnú sexualitu, stredoveké mystičky...až po súčasné neopohanské, židovské a kresťanské trendy ženskej spirituality. 

shutterstock_83641123

Zuzana Kopáčiková – Štefanská, PhD.

Vyštudovala filozofiu a estetiku na filozofickej fakulte UK v Bratislave. V súčasnosti sa profesionálne venuje vedeniu prednášok a seminárov z oblasti ženských štúdií a rozvoju ženského potenciálu prostredníctvom koučingu. V prednáškach sa zameriava na ženskú spiritualitu a históriu žien. Ženskej spiritualite a prezentovaniu histórie ako Her-Story, osobitne zameranej na ženské „posvätno“, sa venuje už od roku 1999. Vo svojich prednáškach čerpá poznatky z religionistiky, psychológie, etnológie, vedy o výtvarnom umení, teológie, archeológie a gender studies. 

Lektorka: Zuzana Kopáčiková – Štefanská, PhD.

Termín konania: 23.4.2014 od 18:00 do 20:00

Cena: 12 €

Termíny kurzov a objednávky

Ľutujeme, ale pre tento kurz momentálne nemáme žiadne voľné termíny.

Dôležité: Aby ste sa uistili, že naše správy pre Vás neskončia v spamovom koši,
prosím, pridajte si adresu openmind@openmind.sk do Vášho adresára. Ďakujeme!