Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Minulé semináre

Večer kruhových tancov svetového mieru

Večer kruhových tancov svetového mieru

Jednoduché kruhové tance inšpirované mnohými tradíciami z celého sveta, slúžiace k posilneniu mieru, rešpektu rozdielnych smerov, spojenia s celkom.

HUMAN DESIGN - Ako pochopiť svoje emócie a žiť v zdravých vzťahoch

HUMAN DESIGN - Ako pochopiť svoje emócie a žiť v zdravých vzťahoch

Žijete v zdravých a funkčných vzťahoch? Aký je Váš vzťah k emóciám? Viete s nimi nakladať a poznáte ich rolu vo Vašom živote? Prežívate dobrodružstvo života s vášňou, ale zároveň vo vnútornom pokoji a s nadhľadom? 

Zážitková škola sebakoučovania – ROZHODNUTIA

Zážitková škola sebakoučovania – ROZHODNUTIA

Pozývame vás na cyklus troch zážitkových seminárov, ktorý vám pomôže porozumieť vlastnému procesu (ne)rozhodovania sa, posilniť si zdravé sebavedomie a vytvárať si pozitívnu energiu, ktoré sú dôležitou súčasťou správnych rozhodnutí. Keď chceme niečo zmeniť, musíme byť sami sebe všímavými sprievodcami. Potom zistíme, že to, čo v živote dosahujeme, nezávisí natoľko od času, ako od našej chuti. Nebudete na to potrebovať žiadne triky, ani zložité riešenia, len aplikačné zásady, ktoré si nastavíte podľa seba. Tie vás dovedú k väčšej spokojnosti, sebadôvere, rozhodnosti a uvoľnenosti. 

RÝCHLOČÍTANIE - ako ušetriť čas pri práci s textom

RÝCHLOČÍTANIE - ako ušetriť čas pri práci s textom

Rýchločítanie, čiže rýchle čítanie textu, je účinnejší spôsob získavania informácií  pri práci s veľkým množstvom textu, čo je výhodné najmä pre študentov. Na kurze sa dozviete, ako zvládnuť čítanie s ľahkosťou a radosťou, skrátka, lepšie ako doteraz. Vie sa to naučiť každý, len treba začať. Nech v súčasnosti čítate akokoľvek pomaly, výsledkom je garantované zlepšenie.

Rodinné konštelácie so Zdenkou Tuškovou

Rodinné konštelácie so Zdenkou Tuškovou

Konštelácie sú zážitkovou metódou nazerania na vzťahy, sú cestou ako sa pozrieť na to, kde leží príčina problému, ako získať dôležitý návod k riešeniu a pokojnou cestou ho napraviť.

Priestorová dynamika a Bothmerova gymnastika

Priestorová dynamika a Bothmerova gymnastika

Toto pohybové cvičenie nám pomáha využívať vnímanie vlastného pohybu na ozdravenie medziľudských vzťahov a seba samého. Je to umenie vychádzať s ľuďmi srdečným a objektívnym spôsobom, ktoré nám zároveň umožňuje pozorovať vlastný priestor a zlepšiť schopnosti koncentrácie a všímavosti voči okolitému svetu. Táto metóda je spojená s technikou prikladania rúk a vznešených pohybov, ktorá obnovuje dynamiku v tele. Táto jednoduchá technika prepája, regeneruje a integruje, čím nám prináša úľavu, príjemný pocit a zlepšuje nás zdravotný stav ako aj celkové držanie tela.

Od strachu k láske – bioenergetická transformácia

Od strachu k láske – bioenergetická transformácia

Bioenergetika vychádza z predpokladu, že telo-myseľ-duša je neoddeliteľná jednota, v ktorej každá zložka ovplyvňuje ostatné a zmeny v jednej modalite môžu mať vplyv na tie ostatné. Snaží sa porozumieť biografickým príčinám našich problémov – vzorcom správania, ktoré sme si v detstve vytvorili ako stratégie prežitia. Používa špeciálne cvičenia ktoré transformujú staré automatické reakcie a uvoľňujú energiu ktorú môžeme využívať pre viac tvorivosti a spontánnosti vo svojom živote.

The Breath of Bliss - Kruh spoločného dychu

The Breath of Bliss - Kruh spoločného dychu

Vedeli ste, že zmenou dýchania môžete radikálne zmeniť svoj život? Spôsob, ako dýchame, je indikátorom, ako sme zapojený do prúdu života a či sa dokážeme cítiť skvele vo vlastnom tele. Prostredníctvom rebirthingu sa môžeme dotknúť našej podstaty, zistiť, kto skutočne sme ... otvárajú sa nám netušené možnosti.

KALIGRAFICKÁ JÓGA   (TAI CHI, QIGONG, JÓGA  A KALIGRAFIA V JEDNOM)

KALIGRAFICKÁ JÓGA (TAI CHI, QIGONG, JÓGA A KALIGRAFIA V JEDNOM)

Naše zdravie, pocit pohody, vnútorného šťastia a vyžarovanie sú závislé na rovnováhe fyzických a mentálnych funkcií nášho tela. Tie sú priamo spojené s cirkuláciou = s našimi obehovými systémami, ktoré dokážeme do hĺbky ovplyvňovať prostredníctvom cvičení Kaligrafickej jógy - účinného spojenia dychu a pohybu. Kaligrafická jóga je na Slovensku novinkou. Priamo sa zameriava na energetický systém tela s cieľom zvyšovať produkciu vnútornej energie (Qi/Chi=biomagnetická energia tela) a predlžuje tak život kultivovaním vnútorných energetických rezerv, zlepšovaním fyzického zdravia a posilňovaním psychickej odolnosti.

Tóny života - transformačné stretnutia so solfeggio frekvenciami

Tóny života - transformačné stretnutia so solfeggio frekvenciami

Muzikoterapeutické stretnutia s vlastným vnútrom, kde budeme spoločne spoznávať, prijímať a transformovať skryté a odmietané časti seba samých. Sprevádzať sa budeme navzájom, budeme sa učiť, akým úžasným a silným nástrojom zmeny dokáže byť naša odvaha vyjadrovať seba pravdivo.  Vibrafón ladený v starobylých solfeggio frekvenciách bude kľúčom k otváraniu dverí, ktorými je potrebné na ceste k radostnejšiemu životu prejsť.