Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Rodinné konštelácie

Rodinné konštelácie

Rodinné konštelácie sú jedinečnou metódou na zlepšenie rodinných a partnerských vzťahov. Jedná sa o liečenie duše netradičným a hravým spôsobom, ktoré si treba prísť ZAŽIŤ.

Pre aktuálne informácie o termínoch Rodinných konštelácií prosím navštívte webstránku lektora na tejto linke

 

Prečo sú užitočné?

Obdobie raného detstva je zdrojov mnohých našich súčasných problémov, ktoré nedokážeme prekonať, lebo ich príčiny sú pred nami skryté. Konštelačná dynamika klientovi umožňuje tieto skryté príčiny odhaliť a vidieť ich z nadhľadu, čím sa zároveň vytvárajú podmienky na ich odstránenie a liečenie vzťahov.

 

Ako to funguje?

Skupinová interakcia odhaľuje jadro problému klienta bez jeho priameho vplyvu a možnosti manipulovať obraz jeho vnútornej reality, čím obnažuje skryté programy ovplyvňujúce jeho súčasný život a zároveň mu poskytuje slobodnú voľbu zmeniť svoj prístup.

 

Ako to prebieha?

Členovia skupiny pre klienta predstavujú rôzne osoby či aspekty jeho problémových vzťahov v zástupných rolách. V praxi to vyzerá skoro ako malé dramatické predstavenie, kedy sa členovia skupiny vciťujú do pomenovaných postáv klienta a využitím konštelačnej dynamiky mu umožňujú vidieť skryté súvislosti a nové vhľady.

 

Komu môžu pomôcť?

Konštelácie sú vhodné najmä pre:

1. kohokoľvek, kto chce zlepšiť svoje rodinné a partnerské vzťahy, získať lepší vhľad do vlastnej vzťahovej dynamiky, alebo zistiť, aké sú jeho skryté osobné obmedzenia,

2. kohokoľvek, kto trpí chronickými zdravotnými problémami a nedokáže nájsť alebo odstrániť ich príčinu,

3. zamestnancov firiem alebo členov organizácií, ktorí chcú zlepšiť svoje vzájomné vzťahy alebo zefektívniť fungovanie firmy,

4. kohokoľvek, kto sa cíti byť obmedzovaný svojimi zlozvykmi či nutkavým správaním (aktivita na sociálnych sieťach, patologické hráčstvo, citová podriadenosť, promiskuita, a pod.), ale nedokáže také správanie zmeniť, či zmierniť,

5. užívateľov rôznych psychoaktívnych látok (alkohol, lieky, nelegálne drogy) spôsobujúcich závislosť ako aj pre ich rodinných príslušníkov (rodič alebo partner môže prísť namiesto závislého člena rodiny).

 

Priebeh konštelačného stretnutia je dopĺňaný kváziterapeutickými prvkami, ktoré majú členom skupiny uľahčiť spracovanie podnetov a podporiť ich rozhodnutia pre pozitívne zmeny.

 

rodinne_konstelacie

Lektor: Rastislav Ďurove

Lektor je žiakom Jana Bíleho, absolvent výcviku systemických konštelácií

 

Pre aktuálne informácie o termínoch Rodinných konštelácií prosím navštívte webstránku lektora na tejto linke

Termíny kurzov a objednávky

Ľutujeme, ale pre tento kurz momentálne nemáme žiadne voľné termíny.

Dôležité: Aby ste sa uistili, že naše správy pre Vás neskončia v spamovom koši,
prosím, pridajte si adresu openmind@openmind.sk do Vášho adresára. Ďakujeme!