Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Radka Svobodová a Jan Kahle

Radka Svobodová a Jan Kahle

Na začiatku nášho vzťahu bolo nádherné očarenie, ale aj mnoho ilúzií a vzájomných očakávaní. Postupom času sme začali narážať na svoje obmedzujúce vzorce myslenia a strachy, ktoré vytvárali konflikty, odcudzenie, pocit nepochopenia, prázdnoty a osamelosti. Vďaka zámeru spoločného rastu sa nám podarilo rozpoznať a uzdraviť veľkú časť našich nefunkčných programov a vytvoriť medzi nami priestor plný lásky, dôvery a osobnej slobody. Sme vďační za to, že môžeme inšpirovať a sprevádzať ľudí na ceste osobného rastu a zlepšovať tak kvalitu všetkých našich vzťahov. Našim cieľom je posúvanie hraníc vedomia smerom k slobodnému sebavyjadreniu a pocitu šťastia, nezávislého na vonkajších podmienkach.

 

Radka

(Radka Svobodová)

Som lektorkou osobného rozvoja, poradkyňou v oblasti partnerských vzťahov, zaoberám sa tiež transpersonálnou psychológiou, scenar terapiou a reflexnou terapiou. Vyštudovala som gymnázium, pracovala ako vychovávateľka na ZŠ pre nepočujúcich, potom som sa vydala na 4 ročnú púť po južnej Európe, kde som objavovala svoj vnútorný svet na odľahlých miestach v spojení s prírodou.

Meditácia, výklad snov a práca s tarotovými symbolmi pomohli k prehĺbeniu mojej intuície a sebapoznaniu. Absolvovala som rad kurzov osobného rozvoja (napr. Kurz komunikácie s R. Telvákovou, kurzy dr. Savčenka, holistické workshopy s D. Cadenazzim) a otvorila si v Brne svoju prax osobného poradenstva a scenar terapie. V Brne som tiež navštevovala kurzy tantry pre ženy a viedla ženské kruhy. So svojím priateľom organizujem v ČR i na Slovensku prednášky a semináre na tému partnerské vzťahy a komunikácia.

Venujem sa témam emócií, závislostí, strachu, viny, lásky, obete. Pomáhám ľuďom hľadať nové riešenia a uhly pohľadu v rôznych životných situáciách. Mám schopnosť nazerať pod povrch a pomenovať skryté súvislosti. Svojich klientov vediem do hĺbky, do oblasti prežívania emócií a tela, kde vďaka vedomej prítomnosti dochádza k uvoľneniu zablokovaných pocitov a spomienok a k ich transformácii.

Mojím cieľom je viesť klientov k vedomému životu v prítomnosti a vnútornej slobode. Baví ma objavovanie súvislostí medzi vnútorným svetom ľudskej mysle a vonkajšou realitou. Milujem spev a hranie na hudobné nástroje, tanec, maľovanie a prírodu. Spoločne s priateľmi žijeme na strednom Slovensku uprostred prírody, v komunite zamerané na rozvoj vedomia. Hrám a spievam v hudobnom zoskupení Tóny Brány.

 

Taran

(Jan Kahle)

Som renesančný typ, samouk a dobrodruh. Objavovanie toho, kto vlastne som, prečo som tu, kam kráčam a čo je to svet, ma už od detstva zaujímalo a vzrušovalo zo všetkého najviac. Z oficiálneho vzdelania som vyštudoval len strednú odbornú školu. Ďalej ma učil život a ja sám. Vyštudovaný odbor a s ním aj zamestnania som skoro po vojenčine opustil a začal som sa živiť samostatne.

Skúsenosti som zbieral v rôznych odvetviach a odboroch a časom som sa prepracoval na manažérske pozície v medzinárodných korporátnych spoločnostiach. Piebežne som vo voľnom čase študoval rôzne náboženstvá, mystické učenie a preskúmaval mimoriadne stavy vedomia.

Bol som 20 rokov ženatý a mám dve krásne, dnes už dospelé deti. Svoju „civilnú“ kariéru som zavŕšil tým, že som samostatne navrhol a realizoval výstavbu moderného výrobného závodu strednej veľkosti, ktorého som sa nakoniec stal obchodným výrobným riaditeľom. Potom som začal pociťovať silnú túžbu robiť „niečo“, čo by ma viac a na oveľa hlbšej úrovni uspokojovalo ...

A tak som asi pred desiatimi rokmi svoju profesijnú dráhu opustil a začal sa naplno venovať tomu, čo ma priebežne sprevádzalo celým mojím životom. Intenzívne som praktizoval sebapoznávacie techniky, navštevoval rôzne semináre a kurzy, zaoberal sa hlbinnou a transpersonálnou psychológiou. Prešiel som si psychospirituálnou krízou a našiel z nej cestu von.

Učím sa medicinmanskému „remeslu“ od môjho indiánskeho i vnútorného učiteľa a svoje skúsenosti odovzdávam ďalej ostatným. Organizujem a vediem Mužské kruhy, iniciačné a liečivé ceremónie, vzdelávacie a sebepoznávacie semináre, poskytujem osobné konzultácie. Vyučujem techniku ​​Kruhovej rady. Hrám a spievam v hudobnom zoskupení Tóny Brány a vyrábam rituálne predmety.