Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Konštelačná skupina na zvládanie závislostí

Konštelačná skupina na zvládanie závislostí

Závislosť to nie sú len drogy, alkohol a cigarety. Môže ho byt aj jedlo, sex, práca, nakupovanie, počítačové hry, Facebook alebo citová pripútanosť. Našli ste sa?

O svojej závislosti dokonca ani nemusíte vedieť, lebo ju pre vás nikto nepomenoval, no jej príznakmi môžu byť časté depresie, pocity zúfalstva a opakované prežívanie bolestných situácií. 

Či už je náš problém so závislosťou zjavný alebo skrytý, je nutné pochopiť, že samotná závislosť NIE JE tým problémom. Závislosť je len prejavenou náhradou za inú nenaplnenú potrebu, ktorá má svoj pôvod v základných sociálnych väzbách, najmä v pôvodnej rodine (otec, matka, ja, súrodenci). Zvedomením si týchto skutočností môžeme ľahšie presunúť pozornosť k podstate nášho problému a začať liečiť jeho prvotnú príčinu, nie až následok.

Na pochopenie skrytých príčin závislostí pri práci v skupine využívame metodiku systemických konštelácií, kedy pre klienta (nositeľa problému) predstavujú ostatní členovia skupiny rôzne osoby či aspekty jeho problémových vzťahov v zástupných rolách. V praxi to vyzerá skoro ako malé dramatické predstavenie, kedy sa členovia skupiny vciťujú do pomenovaných postáv klienta a využitím systemickej dynamiky mu umožňujú vidieť skryté súvislosti a nové vhľady. Akonáhle klient na názornej ukážke pochopí, ktorú primárnu potrebu si svojou závislosťou nahrádza, môže urobiť prvý skutočne slobodný krok k lepšiemu životu.

Stretnutia konštelačnej skupiny sú dopĺňané kváziterapeutickými prvkami, ktoré majú členom skupiny uľahčiť spracovanie podnetov a podporiť ich rozhodnutia pre pozitívne zmeny.

konstelacna_skupina

Stretnutia konštelačnej skupiny sú vhodné pre:

1. užívateľov rôznych psychoaktívnych látok spôsobujúcich závislosť a ich rodinných príslušníkov (rodič alebo partner môže prísť namiesto závislého člena rodiny),

2. kohokoľvek, kto sa cíti obmedzovaný svojim nutkavým správaním (aktivita na sociálnych sieťach, patologické hráčstvo, citová podriadenosť, promiskuita, a pod.), ale nedokáže také správanie zmeniť, či zmierniť, 

3. kohokoľvek, kto potrebuje získať lepší vhľad do vlastnej vzťahovej dynamiky, alebo chce zistiť, aké sú jeho skryté osobné obmedzenia.

 

Z dôvodu zachovania anonymity záujemcov je možné prihlášky posielať priamo na e-mailovú adresu organizátora reset@rastamama.sk s uvedením krstného mena a termínu stretnutia.

 

Lektor: Rastislav Ďurove

Termín a čas: 9. 8. (streda) od 17:30 do 21:30

Cena: Dobrovoľné vstupné

Miesto konania: Open Mind Centrum, Mickiewiczova 2, Bratislava - staré mesto

 

Súvisiaci článok k téme: Neviditeľné šaty drogových závislostí

Termíny kurzov a objednávky

Ľutujeme, ale pre tento kurz momentálne nemáme žiadne voľné termíny.

Dôležité: Aby ste sa uistili, že naše správy pre Vás neskončia v spamovom koši,
prosím, pridajte si adresu openmind@openmind.sk do Vášho adresára. Ďakujeme!