Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Všetky podujatia

Yoga in english

Yoga in english

This is a beginner & intermediate class and you do not need any preknowledge.

We will exercise Dynamic Flow yoga.

Yoga is an ancient knowledge how to be healthy, happy and live in harmony.
Practising yoga has many benefits – it will help you to increase strength, flexibility and concentration, lose weight, calm your mind and release stress.
This class is a combination of traditional hatha yoga, gentle stretching, breathing exercises and dynamic asana sequences to increase your power.
It is suitable for all levels – from beginners to advanced yogis.

Yoni shakti - ženská sila v joge

Yoni shakti - ženská sila v joge

Rozozvučíme naše telá a rozhýbeme láskavé energie v panve, prepojíme so srdiečkom. 

Cez vizualizácie, hlboké dýchanie, jemnú hudbu.

V pokojnom plynutí, v ženskej radosti.

Na záver sa ponoríme do sveta sladkej Yoga nidry - meditácie a farebných vizualizácií.

Začiatok seba-uvedomenia

Začiatok seba-uvedomenia

V tomto workshope nahliadneme do Vedomia tým, že si začneme uvedomovať seba. Zoznámime sa so svojím fyzickým, emočným, mentálnym telom i tými ďalšími.

Zdravé hranic

Zdravé hranice

Sme individuality a sme členmi skupín. Sme súčasťou partnerských vzťahov aj hierarchických štruktúr. Máme zodpovednosť za seba a niekedy aj za iných. Požiadavky tých, za ktorých nesieme zodpovednosť, nás často vyčerpávajú a neostáva nám síl pre seba.Môžeme dávať zo seba to najlepšie, ale podeliť sa môžeme len s tým, čoho sami máme dosť. Ako sa postarať o seba tak, aby sme neukrátili naše deti, žiakov, klientov, zamestnancov, pacientov, priateľov....?  Kto sa postará o Teba?

Zdravie vo vlastných rukách

Zdravie vo vlastných rukách

Prvá prednáška cyklu "Zdravie vo vlastných rukách" na tému: Uzemnením za zdravím. Naša Zem je veľký energetický systém a patrí s atmosférou do veľkého globálneho celku. Všetci sme sa však za posledné obdobie od energie zeme odizolovali. Včítane domácich zvierat. Topánky, koberce asfalt a bývanie v domoch z nás spravilo systém v systéme. To spôsobilo, že zadržujeme v tele nevhodnú energiu okolia, lebo ju neodvádzame z tela preč.

Ženské kruhy Bratislava

Ženské kruhy

Pozývame ťa, milá Žena, do krásneho spoločenstva ženského kruhu, bezpečného spoločenstva žien, kde ťa čaká priestor pre teba samú a tvoj rozvoj. Po tisíce rokov sa ženy schádzali, aby si odovzdávali ženskú múdrosť, aby sa učili o ženskej sile, o posvätnosti ženského tela a jeho cyklov. Aby v "ženskom klane" našli svoje korene, z ktorých môžu ako ženy rásť, kvitnúť a prinášať plody do svojho spoločenstva.

Najbližšie termíny:

14.8. od 17:30 do 21:00 - Téma Vzťahy
3.9. od 17:30 do 21:00 - Téma Moje hranice
17.10. od 17:30 do 21:00 - Téma Muži a ženy

Život mimo telo

Život mimo telo

Viete si predstaviť, že sa v noci zobudíte a dívate sa z plafónu na vlastné telo ležiace na posteli? Ak nie, prídite na prednášku Júlii (Džuli) Sellers, ktorá do nášho centra prichádza už pod 2. krát, aby pokračovala vo fascinujúcom rozprávaní o mimotelových zážitkoch, ale tentokrát aj o iných témach. Jednou z nich je aj americký výskum kontaktov s mimozemskými civilizáciami a inteligenciami, v ktorom je Džuli priamo zainteresovaná. Pripomíname, že Džuli už viac ako 20 rokov totiž žije s človekom (Michaelom), ktorý podstatnú časť svojho života trávi mimo tela. A nielen to. Džuli na prednáške porozpráva skutočný príbeh človeka, ktorý si pamätá svoje narodenie, vidí veci z budúcnosti a minulosti a cestuje mimo tela za plného vedomia.

Živý tanec pre ženy - Tanečné stretnutia žien

Živý tanec pre ženy - Tanečné stretnutia žien

To čo ponúkam na stretnutí živého tanca je: jednoduchá radosť z tanca samotného a možnosť sebavyjadrenia tancom. Bez učenia sa tanečným krokom alebo pohybom, bez učenia sa tomu ako by mal tanec vyzerať. Naopak. Tanečné pohyby tela sú čerpané z nášho vnútra, následovaním vnútorných tendencii k pohybu. Nechať sa viesť hudbou a vlastným prežívaním. Nechať tanec aby sa prejavil taký aký je, jedinečný, cez nás.  Hudbu používam populárnu, tanečnú, rôzneho žánru, veľmi rada používam indickú filmovú hudbu.

Zmena na polceste alebo ako robiť to, čo ma baví

Zmena na polceste alebo ako robiť to, čo ma baví

Pozývame vás na 3-dielny seminár, ktorého podstatou je vlastne znovuobjavenie zdroja vašej spokojnosti, naplnenia a sebavedomia. Budeme sa zaoberať tým, ako zmeniť pracovné zameranie v živote, čo znamená táto zmena pre váš život a ako túto zmenu uchopiť. Presvedčíte sa, že naozaj platí, kto sa veľa pýta sa aj veľa dozvie.

Foto: Shutterstock

Znakovanie s bábätkami alebo ako dieťaťu porozumieť bez slov

Nie vždy rozumieme tomu, čo sa nám naše dieťa pokúša naznačiť a tak mnoho situácií skončí plačom a nepochopením. Tak to však nemusí byť. Stačí využiť jednoduchý a prirodzený spôsob komunikácie prostredníctvom znakovej reči. Znakovať sa deti učia formou hry ešte skôr, ako začnú rozprávať. Je pre ne ľahšie rukami napodobniť určité gestá omnoho skôr, ako zvládnu ovládať ústa a hlasivky natoľko, aby ich reč bola zrozumiteľná.