Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183
+421 903 918 831

Email:
openmind@openmind.sk

Všetky podujatia

Tajomstvo dlhovekosti

Tajomstvo dlhovekosti

Ako si vieme pestovať našu dlhovekosť bez bolesti, bez chorôb, s vitalitou, kondíciou do posledného prežitého dňa...
Je to našou mysľou, stravou alebo životným štýlom?
Presne týmito otázkami je človek konfrontovaný každý deň. Ako prepojiť spriritualitu a telo, ako fungujú princípy zdravia ako veda odhaľuje našu podstatu.

Mužský kruh

Mužský kruh

Jedinečné stretnutie v skupine mužov, kde budeme hľadať odpovede na to, ako sa môžeme stať silnými a obdivuhodnými mužmi, ako si vybudovať funkčné a oživujúce vzťahy so ženami, a ako napĺňať svoje životné poslanie.

Večer intuitívneho tanca

Večer intuitívneho tanca

Tanec je liečením pre telo aj dušu, pokiaľ si dovolíme pohybovať sa voľne a bez predsudkov. Naše telo má svoju vlastnú hlbokú múdrosť, a ak ho budeme nasledovať, privedie nás cez spontánne intuitívne pohyby bližšie k našej podstate, vnútornému liečeniu  a našim želaniam. Počas tohto tanečného večera budeme kombinovať jemné zážitkové techniky so slobodným pohybom nášho tela za sprievodu hudby, ktorá sa na hlbokých úrovniach dotkne našej duše a transformuje naše životy.

Rodinné konštelácie

Rodinné konštelácie

S čím vám môžu pomôcť rodinné a vzťahové konštelácie? V živote nežijeme ako samostatné jednotky, ale sme ovplyvnení tým, čo nás obklopuje - našou rodinou, partnerskými či pracovnými vzťahmi, našimi presvedčeniami, vzťahmi k peniazom... A častokrát sú nám skryté hlbšie súvislosti. A práve vďaka metóde systemických konštelácií sa môžete pozrieť na ten svoj "systém" ako na celok, na vzťahy medzi jednotlivými členmi, ktoré vám za normálnych okolností ostávajú skryté. Môžete tak pochopiť súvislosti a zmeniť svoj vnútorný obraz reality. Systemické konštelácie sú novou pomocnou metódou, ktorú je rozhodne ťažko opísať slovami, omnoho prínosnejšie je zažiť ju na vlastnej koži. Počas stretnutia majú účastníci možnosť nechať si postaviť vlastnú konšteláciu.

Konštelačná skupina na zvládanie závislostí

Konštelačná skupina na zvládanie závislostí

Závislosť to nie sú len drogy, alkohol a cigarety. Môže ho byt aj jedlo, sex, práca, nakupovanie, počítačové hry, Facebook alebo citová pripútanosť. Našli ste sa?

Vzťahy ako naše zrkadlo

Vzťahy ako naše zrkadlo

Víkendový transformačný seminár 

Čo nám zrkadlí náš partner a jeho správanie? Prečo si do života priťahujeme určitý typ partnerov? Aké dynamiky a princípy sa prejavujú v našich vzťahoch? Čo sa z toho môžeme o sebe dozvedieť a ako také poznanie môžeme použiť pre svoj osobný rozvoj a zlepšenie kvality našich vzťahov?

Čo mi môžu policajti

Čo mi môžu policajti

Interaktívna prednáška pre užívateľov návykových látok, ktorí sa kvôli drogám dostali alebo sa môžu dostať do problémov so zákonom. Záujemcom o túto tému jednoducho a zrozumiteľne vysvetlíme, aké právne riziká súvisia s užívaním nelegálnych drog,  čo si môžu policajti dovoliť pri bežnej prehliadke, aké sú najčastejšie tresty za držbu malého množstva  drog ako aj mnoho ďalších užitočných informácií, po ktorých vypočutí  sa budete cítiť sebaistejšie a bezpečnejšie. Na záver prednášky bude priestor na otázky z publika a moderovanú diskusiu k najpálčivejším témam :)

Mystická ženská cesta do Avalonu (máj 2017)- Cesta za láskou

Mystická ženská cesta do Avalonu (máj 2017)- Cesta za láskou

Cesta za láskou - ženská cesta do mystického Avalonu v čase magického Beltane s témou vzťahov - k sebe, k mužom, deťom, ľuďom... Pridaj sa aj Ty k magickej ceste do mystických miest legendami opradeného Avalonu, miestu zasvätenému Bohyni - a to predovšetkým Bohyni, ktorou Ty sama vo svojej podstate si! Otvor sa hojnosti a kráse, ktorú sebaprijatie prináša a zmeň vzťahy vo svojom živote na harmonickejšie, naplnenejšie a radostné!.

Mystická púť po minojskej Kréte

Mystická púť po minojskej Kréte

Počuješ ju? Počuješ to volanie záhadnej Hadej Bohyne? Počuješ v útrobách labyrintu dych Minotaura, cítiš v rukách koniec Ariadninej nite? Chceš vojsť do sveta, kde sa uctieva(la) Bohyňa, žena, Matka Zem, vojsť tam a vrátiť sa inak, ako na začiatku cesty?
Potom nastúp s nami na túto cestu. Púť po slnkom rozpálenej červenej zemi minojskej Kréty, ktorá stále ukrýva nezmazateľnú pečať dávnych čias, keď ženské i mužské znamenalo posvätné. Vráť sa v kruhu múdrych, naladených žien a mužov do čias uctievania krásy, života, plodnosti - do čias Bohyne.

BEZPODMIENEČNÁ LÁSKA vs. EGO

BEZPODMIENEČNÁ LÁSKA vs. EGO

Takmer 99% našich rozhodnutí vykonávame z ega bez toho, aby sme si toho boli vedomí. To, čoho si nie sme vedomí, nemôžeme riadiť, ale môže to riadiť nás. Ak nechápeme funkciu ega a bezpodmienečnej lásky nemôžeme sa slobodne rozhodovať. Primárnou funkciou ega je chrániť fyzické telo a brániť sa akejkoľvek zmene, súčasne je hybnou silou k akejkoľvek akcii(jednota a boj protikladov).  Superego potláča akúkoľvek individualitu na úkor celku. Ponúka bezpečie a potláča kreativitu. Riešením je bezpodmienečná láska, ktorá spája tieto polarity do Rovnováhy. Ako pochopiť vlastné ego, funkciu superega a ako ich spojiť do bezpodmienečnej lásky v našom živote je nápňou tohto kurzu, na ktorý vás srdečne pozývam.