Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Návrat kráľa

Stať sa skutočným mužom nie je len fráza, ani to neznamená dosiahnuť vek dospelosti. Je to hlbšia transformácia mužskej osobnosti, aby sme dosiahli to najlepšie. Muži, tento svet nám právom patrí! 

Prihlášky nájdete na tejto linke (klikni sem).

Bohužiaľ, svet je plný nezrelých mužov. Takých, čo nikdy neprijali osobnú zodpovednosť za svoj život, nedokážu prekonať svoje slabosti, nevedia zaujať opačné pohlavie alebo žijú v  tieni svojich žien. Mnohí sa v tomto svete nedokážu presadiť, ale zato slúžia svojim partnerkám, ktoré nimi pohŕdajú alebo sa s nimi bez výčitiek rozchádzajú. Dôvod je stále ten istý. V skutočnosti sa nikdy nestali mužmi!

Stať sa mužom znamená v prvom rade pochopiť, že my muži sme od podstaty iní ako ženy, a že keď si chceme podrobiť tento svet a byť pre ženy príťažlivým samčekom, musíme si osvojiť postupy, ktoré budujú našu jedinečnú mužskú formu. Táto forma sa spravidla buduje prostredníctvom mužských vzorov odovzdávaných z otca na syna alebo priamo uprostred živého mužského spoločenstva.

LENŽE... naši otcovia nám tieto vzory správania nikdy neodovzdali, pretože ich sami nepoznali (a to zrejme aj kvôli dvom svetovým vojnám a rozpadu rodových aktivít, v rámci ktorých sa muži združovali). A keďže sa dnešní muži len bezradne popletajú životom, stratení a neistí, čo by mali robiť, tak iniciatívu, zodpovednosť a rozhodovanie prezvali do rúk ženy. A keď sa nakoniec tieto silné ženy poprepájajú s neistými a slabými mužmi, porodia im synom, ktorí vo svojich otcoch nedokážu vnímať pevný ústredný bod. A tak sa následne aj oni sami v dospelosti dostávajú do područia silných a dominantných žien, ktoré im vládnu alebo ich odmietajú. A tak stále dookola.

Ale niečo sa na tomto svete predsa len mení! Muži dostávajú nové príležitosti, ako tento začarovaný kruh pretnúť a nastoliť rovnováhu a harmóniu v mužsko-ženských vzťahoch. Základom je však istá miera sebareflexie a odvahy pozrieť sa pravdivo do svojho vnútra aj navonok a potom už len urobiť prvý krok k zmene.

Séria 7+1 stretnutí v mužskom kruhu vám poskytuje jedinečné možnosť znova sa naučiť kráčať po mužskej ceste, osvojiť si základné znalosti mužského kódu a postupne dozrieť do zrelej silnej a sebavedomej mužnosti. Počas série stretnutí v mužskom kruhu budeme svoju mužskú osobnosť transformovať v rámci nasledovných tematických okruhov:

1. Mužská sila - úvodné stretnutie, teoretické základy o podstate mužskej osobnosti a mužskej sily, základné mužsko-ženské rozdiely

 2. Otec - zvedomovanie a čistenie vzťahov medzi otcami a synmi, odstraňovanie vedomých a podvedomých blokád, práca s mužskou rodovou líniou

3. Vnútorné dieťa - naladenie sa na svoje jemnejšie jadro a esenciu životnej kreativity, posilnenie vlastnej spontánnosti a zhmotňovanie detských snov ako cesta k úplnosti

4. Poslanie - prijatie a správne pochopenie poslania ako ústredného bodu v živote muža, prehľad a aplikácia techník, ako muža nasmerovať na jeho osobnú cestu

5. Sexualita - zvedomenie  a správna aplikácia rozdielov v mužskej a ženskej sexualite, ako čítať ženské signály a zaujať atraktívnu ženu, ukážky techník a postupov, ako sa stať lepším milencom

6.Dospelosť - mužský prechodový rituál, ktorý na symbolickej úrovni umožní malým chlapcom v nás stať sa mužmi, jedinečná možnosť, ako napraviť a vykompenzovať kultúrno-spoločenský deficit mužského dospievania

7. Návrat kráľa - záverečné stretnutie zamerané na upevnenie princípov mužnosti, prijatie roly muža v rodine, firme a spoločnosti ako vrcholku pyramídy, budovanie aktívneho mužského spoločenstva

+ Bonusové outdoor stretnutie - celodenný výlet mužov do lesov Malých Karpát, nachádzanie spojenia s prírodou, naladenie sa na svoju intuitívnu múdrosť a veľa, veľa zábavy a adrenalínu :)

Do programu stretnutí budú vhodným spôsobom zakomponované meditácie, konštelačné cvičenia, krátke rituály a terapeutické techniky

Poznámka: Za účelom vybudovania súdržnej a podpornej skupiny mužov a dosiahnutia čo najlepšieho efektu, je možné tento kurz absolvovať len ako celok (všetkých 7 základných stretnutí)

 

Lektori: Rastislav Ďurove a Radoslav Dányi

Kurzovné: 150 EUR (= cca 19 Eur na jedno stretnutie)

Kedy: od 22. 3. 2018 do 14.6.2018 v čase od 17:30 do 21:30 hod.

Kde: Open Mind Centrum, Mickiewiczova 2, Bratislava

Max. počet účastníkov: 20

Prihlášky môžete odoslať aj na tejto linke (klik).

Termíny kurzov a objednávky

Ľutujeme, ale pre tento kurz momentálne nemáme žiadne voľné termíny.

Dôležité: Aby ste sa uistili, že naše správy pre Vás neskončia v spamovom koši,
prosím, pridajte si adresu openmind@openmind.sk do Vášho adresára. Ďakujeme!