Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Minulé semináre

Výcvik Kňažiek Zeme s Manon Tromp

Výcvik Kňažiek Zeme s Manon Tromp

Tento jedinečný kurz Vás bude usmerňovať a podporovať na Vašej autentickej ceste k nájdeniu svojho magického Ja. Prejdete ročnou prípravou, aby ste sa stali aj Vy Kňažkou Zeme. Je to cesta objavovania mágie samotného života. Počas štyroch víkendových blokov sa spolu s britskou lektorkou a Kňažkou Zeme Manon Tromp zameriame na praktické cvičenia a rituály v prírode, ktorých zmyslom je nielen liečenie Matky Zeme, ale predovšetkým rozvíjanie svojho vnútra. Budeme sa riadiť Keltským Kolom roka, jeho rituálmi a tradíciami, ktoré nás podporia v našom procese učenia sa. Energia a inšpirácia bude prúdiť aj z podporného kruhu rovnako naladených žien, s ktorými budeme zdieľať a spoločne pracovať.

Vedomý pôrod, vedomé rodičovstvo

Vedomý pôrod, vedomé rodičovstvo

Cyklus šiestich stretnutí o prirodzenom pôrode a rodičovstve. Na týchto stretnutiach sa môžu budúce mamičky alebo páry dozvedieť, prečo je mimoriadne dôležité oživiť a zvedomiť spojenie so svojím lonom, čo sa deje so ženským telom a psychikou počas pôrodu, ako sa na pôrod najlepšie pripraviť, a aké sú práva ženy počas pobytu v nemocnici. Vysvetlíme si, prečo majú prvé chvíle po pôrode taký zásadný význam pre vzťah matky a dieťaťa, ako dojčiť bez komplikácií, a aké sú základné potreby malého bábätka. Budúci otcovia môžu zároveň lepšie pochopiť svoju úlohu počas pôrodu a naučiť sa optimálne využiť stabilizujúcu mužskú energiu počas pôrodného zážitku.

Firemné/pracovné konštelácie

Firemné/pracovné konštelácie

Pozývame vás na seminár Firemných/Pracovných konštelácii, kde máte možnosť cez vlastný zážitok odhaliť skrytú dynamiku firmy s dopadom na konkrétny prípad. Tento seminár vám pomôže uvidieť, či sú osobná alebo firemná stagnácia, nespokojnosť alebo opakujúce sa nežiaduce situácie zapríčinené firmou, vašim pracovným miestom, alebo vzorcami, ktoré ste si priniesli z minulých rodinných, pracovných alebo obchodných vzťahov. Jedinečnosť tejto metódy spočíva v intuitívnom a plynulom procese, ktorého výsledkom je nový obraz situácie, s ktorým klient môže pracovať nielen na samotnom seminári, ale hlavne v praxi.

Konštelácie a šamanismus - Štyri duše

Konštelácie a šamanismus - Štyri duše

Tento nový seminár spája prvky šamanizmu - napr. kruhové poňatie sveta, cyklický čas a prechodové rituály - so systémovými konšteláciami do účinnej metódy osobného rozvoja a riešení rodinných, partnerských, zdravotných a pracovných problémov. Môže nám tiež poskytnúť odpovede na otázky typu: Kto sme, kam mierime a čo je to, čo nám v ďalšom rozvoji bráni?

Human design - Pravda v nás

Human design - Pravda v nás

Human design mapuje prirodzený stav bytia a pomáha nám pri realizácii nášho jedinečného potenciálu. Popisuje spôsob rozhodovania, ktorý je v súlade s vnútorným nastavením človeka (jeho dizajnom) a nevychádza z mysle. Mapa dizajnu ukazuje ideálny spôsob fungovania a prejavenia našich jedinečných darov a talentov.

Škola intuície pre deti 1. stupeň

Škola intuície pre deti 1. stupeň – Svetlúšik

Podľa názorov vedcov využívame z kapacity nášho mozgu len 3 – 5 % jeho potenciálu. Bude takáto efektívnosť stačiť v prebiehajúcej informačnej revolúcii našim deťom na to aby sa uplatnili a zariadili si šťastný život?

Škola intuície pre deti 2. stupeň – Aura a iné tajomstvá

Škola intuície pre deti 2. stupeň – Aura a iné tajomstvá

Cieľom tohto seminára je napomôcť deťom získať výnimočné vedomosti a zručnosti, ktoré sú doplnením a nadstavbou klasickej školskej výučby. Zameriame sa predovšetkým na rozvoj pravej hemisféry, aby sme vyvážili prevahu používaných logických postupov a napomohli tak harmonickému rozvoju detí. Deti odhalia svoje skryté schopnosti, ktoré ľudský mozog umožňuje rozvíjať.

Škola intuície pre dospelých 1.stupeň- Prebudenie intuície

Škola intuície pre dospelých 1.stupeň- Prebudenie intuície

Sme poslednou generáciou, ktorá ešte poznala život bez internetu. Dnes žijeme v dobe informácií. Bez ich využívania nie je dnešný rýchly život možný. V normálnom svete neprežijeme. Hodnota intelektuálnych schopností človeka rastie závratnou rýchlosťou. Aké schopnosti sú však dnes preferované? Samotné znalosti strácajú svoju hodnotu. Čo platilo dnes, zajtra už vďaka enormne rýchlemu vývoju vo všetkých oblastiach platiť nemusí.

Kompas života- Spoznaj sám seba

Kompas života- Spoznaj sám seba

Mnohí ľudia kráčajú životom bez toho, aby vedeli kto sú, odkiaľ prišli a kam idú. Trápia sa otázkami svojho zdravia, svojich vzťahov, svojich emócií. Premýšľajú v akých oblastiach života môžu uspieť a ako. Veľkú časť odpovedí môžu nájsť ak pochopia svoje nastavenie pri narodení sa v tomto časopriestore. A tiež dôsledky tohto nastavenia pre svoju povahu, emócie, zdravie a vzťahy.

Škola intuície pre deti 2. stupeň – Aura – pre deti od 10-15 rokov

Škola intuície pre deti 2. stupeň – Aura – pre deti od 10-15 rokov

Cieľom tohto seminára je nadviazať na aktivované schopnosti intuície, ktoré deti získali na 1.stupni Školy intuície / Aktivačnom kurze intuitívneho vnímania /.