Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Ateliér tvorivého myslenia Saper vedere

Ateliér tvorivého myslenia Saper vedere

Keď to zabolí, nebudeme plakať, ale písať. Povedať dopredu, čo pritom nájdeme, by bolo také odvážne, až by to mohlo byť hlúpe. No stále platí, že ľudia majú radi dobré príbehy a pekné obrázky.

Je veľa oblastí ľudskej činnosti, ktoré človeku pomáhajú spoznať okolitý svet. Turizmus a prechádzky v prírode môžeme dnes vnímať ako voľnočasovú zábavu. Ale keď sa Kolumbus po prvý raz vydal smerom na západ od španielskych brehov, väčšina jeho súčasníkov tvrdila, že sa nikdy nevráti. Po týždni plavby sa lode spolu s vodami oceánu zrútia do podsvetia, hovorili si medzi sebou. Očarení hrôzou z neznáma. Úroveň nášho poznania okolitého sveta sa od tých čias vďaka skúsenostiam, ich zhromaždeniu a vyhodnocovaniu zvýšila. Neviem, či dosť a či je to pokrok, ale to je iná téma. Pokročili sme aj v poznaní našich vnútorných svetov? Je pravdou, že vznikli mnohé vedné odbory a náuky usilujúce sa človeka študovať a pochopiť. Najodvážnejšie z nich tvrdia, že mu dokážu aj pomôcť. Za všetky menujme aspoň plastickú chirurgiu. Sú aj iné možnosti? Naozaj nám neostáva nič iné, len bezradne rozhadzovať rukami a vykrikovať, že zažívame dobu rozvratu hodnôt? Alebo sa predsa len pokúsime porozumieť tomu, čo to vlastne žijeme?

Kedysi chodil Boh po Raji a volal: „Adam, kde si?!“

Dnes chodí Adam po Zemi a volá: „Bože, kde si?!“

Obaja riešia ten istý problém. Hľadajú seba. A čo my?

Lebo to podstatné, čo tvorí jadro našej osobnosti je v zásade neprenosné. Skúsenosti, omyly, hodnotové postoje... Pomáhajú žiť. A niekedy nám nohy podrážajú práve oni. Ktoré to sú, ako sa prejavujú a čo s nimi, keď ich prichytíme pri čine?

Ateliér tvorivého myslenia Saper vedere (Vedieť sa pozerať), inšpirovaný Leonardovým výrokom, má ambíciu byť nápomocným pri hľadaní mien toho, čo o svete v sebe i okolo seba chceme naozaj vedieť. A aby sme len tak nebľabotali, skúsime byť pri tom neúprosne presní. Keď to zabolí, nebudeme plakať, ale písať. Povedať dopredu, čo pritom nájdeme, by bolo také odvážne, až by to mohlo byť hlúpe. No stále platí, že ľudia majú radi dobré príbehy a pekné obrázky. Tak prečo neskúsiť naučiť sa aj o nepeknom pekne. Aj o boľavom hojivo. A za príplatok aj múdro*. Stačí len rozhodnúť sa, či si výsledky svojho písania chcete ponechať pre seba, alebo sa o ne podeliť so širokou verejnosťou. A vyzbrojiť sa trpezlivosťou. Lebo ručím vám za to, že občas si pôjdeme na nervy.

shutterstock_189805

1. Ateliér tvorivého myslenia – sebareflexia

Tri šesťhodinové stretnutia (3x3x100 minút) primárne zamerané na zvládnutie základných postupov výtvarných a literárnych techník smerujúcich ku kultivovanému záznamu výsledkov uvažovania o téme, skúsenosti, či probléme bez narušenia intimity a autentickosti výpovede. Počet účastníkov jedného ateliéru cca 8 - 12.

 

 

shutterstock_85248775

2. Ateliér tvorivého písania a kreslenia – základy remesla**

Päť šesťhodinových stretnutí (5x3x100 minút) sústredených na precíznu prácu s výrazivom; veta, čiara, slovná zásoba, kresba, kompozičné postupy, maľba, autocenzúra, voľba témy, jej identifikácia a prejavy vo výslednom tvare... Stretnutia sú adresované predovšetkým tým, ktorí svoju výpoveď smerujú do verejného priestoru (blogy, publikačná činnosť – poézia, próza, dráma, literatúra pre deti, literatúra faktu). Súčasťou tohto ateliéru je korešpondenčná časť prebiehajúca v období medzi jednotlivými spoločnými stretnutiami. Predmetom korešpondencie je rozpracovaný text, resp. výtvarný komunikát a lektorove pripomienky k nim. Ateliéru je možné zúčastniť sa aj v prípade, že sa účastník rozhodne venovať sa len písaniu, alebo len výtvarnému prejavu. Počet účastníkov jedného ateliéru je cca 8 účastníkov.

shutterstock_141348841

3. Ateliér tvorivého písania – druhy, žándre a poetiky**

Táto podoba spolupráce je postavená na individuálnom prístupe k jeho účastníkom. Predpokladá konkrétnu prácu na autorskom materiáli, ktorý má ambíciu dospieť do publikovateľného/premierovateľného tvaru. Zahŕňa konzultácie, pripomienkovanie a redakčnú, resp. dramaturgickú prácu na námete, kompozícii, voľbe žánru... až po finalizáciu textu, resp. knihy, inscenácie. Súčasťou tohto ateliéru je korešpondenčná časť prebiehajúca v období medzi jednotlivými spoločnými stretnutiami. Predmetom korešpondencie je rozpracovaný text a lektorove pripomienky k nemu. Počet stretnutí a pomer korešpondenčnej a prezenčnej formy komunikácie je vecou individuálnej dohody.

Lektorom Ateliéru tvorivého myslenia Saper vedere je Silvester Lavrík.

 

Nech je v tvojej práci vidno,

odkiaľ sa na svoj model pozeráš.

Leonardo da Vinci

 

*Platí sa vopred. Ako platidlo je možné použiť zahojené jazvy, blednúce modriny aj staršie sklamania. Doklad o zaplatení si skontrolujte sami.

**Absolvovanie jednotlivých foriem ateliéru nie je viazané na vzájomnú postupnosť. Jej dodržanie, či kombinovanie nikomu zo zúčastnených neuškodí.

 

Zdroj fotografií: Shutterstock

Termíny kurzov a objednávky

Ľutujeme, ale pre tento kurz momentálne nemáme žiadne voľné termíny.

Dôležité: Aby ste sa uistili, že naše správy pre Vás neskončia v spamovom koši,
prosím, pridajte si adresu openmind@openmind.sk do Vášho adresára. Ďakujeme!