Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Firemné/pracovné konštelácie

Firemné/pracovné konštelácie

Pozývame vás na seminár Firemných/Pracovných konštelácii, kde máte možnosť cez vlastný zážitok odhaliť skrytú dynamiku firmy s dopadom na konkrétny prípad. Tento seminár vám pomôže uvidieť, či sú osobná alebo firemná stagnácia, nespokojnosť alebo opakujúce sa nežiaduce situácie zapríčinené firmou, vašim pracovným miestom, alebo vzorcami, ktoré ste si priniesli z minulých rodinných, pracovných alebo obchodných vzťahov. Jedinečnosť tejto metódy spočíva v intuitívnom a plynulom procese, ktorého výsledkom je nový obraz situácie, s ktorým klient môže pracovať nielen na samotnom seminári, ale hlavne v praxi.

Naše súkromné a pracovné životy sú dve hlavné oblasti nášho ľudského bytia a nedá sa poprieť, že sa navzájom veľmi ovplyvňujú. Metóda firemných a pracovných konštelácií umožňuje nájsť nový prístup k vlastným výkonom predovšetkým v pracovnej oblasti, ktoré môžu byť ovplyvnené samotnou firmou, alebo miestom na ktorom pracujeme, ako aj našimi vzorcami správania, ktoré sme si priniesli z vlastnej rodiny.

Jednou z najzaujímavejších charakteristík tejto metódy je, že klient si zachová jasný obraz aktuálnej situácie, možné riešenie a proces, ktorým ho dosiahne. Všetko sa deje intuitívne a plynulo, a preto riešenie zostáva plne integrované s klientom, a tým umožní aj ľahšie využitie v praxi.

Oblasti použitia

 

1. Pre jednotlivcov

 • zostať, alebo odísť zo spoločnosti
 • pracovné rozhodnutie
 • pracovať na seba, alebo pre niekoho
 • ujasnenie si vlastnej pozície v organizácii / firme
 • konflikty na pracovisku
 • nájdenie dobrého miesta v organizácií / firme
 • ujasnenie si cieľov
 • nájdenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom

 

2. Pre organizácie

 • definovanie stratégie
 • overenie nastavenej organizačnej štruktúry v organizácií
 • príprava na rokovanie
 • integrácia po zlúčení alebo nadobudnutí spoločnosti
 • projektový menežment
 • značka a produktové štúdie
 • dynamika v rodinných podnikoch
 • testovanie nových firiem alebo projektov
 • diagnostika prevádzky
 • konflikt manažment v organizácií
 • analýza procesu rozhodovania
 • testovanie efektívnosti dôležitých krokov alebo zmien v organizácií
 • testovanie rôznych možností: "treba urobiť toto, alebo toto, alebo niečo iné?"
 • nástroj pre konzultantov pri zameraní sa na podstatu, aby sa našlo vhodné riešenie pre klienta

Lektorky:Helena Ballová a Dana Piláriková

 

Zdroj fotografií: Shutterstock

Termíny kurzov a objednávky

Ľutujeme, ale pre tento kurz momentálne nemáme žiadne voľné termíny.

Dôležité: Aby ste sa uistili, že naše správy pre Vás neskončia v spamovom koši,
prosím, pridajte si adresu openmind@openmind.sk do Vášho adresára. Ďakujeme!