Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Jesenná rovnodennosť v Avalone - Glastonbury, Anglicko

Jesenná rovnodennosť v Avalone - Glastonbury, Anglicko

Poďte s nami osláviť magický čas jesennej rovnodennosti na jenom z najsilnejších miest na zemi - v mystickom, bájnom Avalone. Strávte s nami na mieste srdcovej čakry Zeme, v anglickom Glastonbury transformačných 6 dní, ktoré vás privedú do vášho vnútra, k sebe samej. Bude to čas pradávnych, tradičných a hlboko magických ceremoniálov a rituály tohto sviatku, ale aj čas zdieľania, ženskej podpory, smiechu a oddychu.

POZOR! Posledné voľné miesto!

 

Mean Fomhair, Alban Eleud alebo Mabon či slovanské Novoletie (Nový rok, ktorý sa kedysi slávil v úplne inú dobu než v súčasnosti) alebo egyptský sviatok trojjedinej Bohyne sú názvy pre jesennú rovnodennosť, kedy sa slávil už druhý sviatok žatvy, úrody, hojnosti, vďakyvzdania za plody Zeme, požehnanie Boha a Bohyne, slnečné udalosti s obradmi staršími viac ako 3500 rokov ... Súčasne je to akási Brána času, ktorá vás dokáže prevádzať cez Bránu medzi svetmi do úrovní, do ktorých je možné sa dostať na iných miestach o dosť ťažšie...

22.9. sa v anglickom Glastonbury, vonkajšej srdcovej čakre Matky Zeme, čo je pradávny, magický a mystický ostrov Avalon, brána do revíru Bohyne vnútornej srdcovej čakry Veľkej Matky, konajú ako každý rok pradávne, tradičné a hlboko magické ceremoniály, obrady a rituály sviatku, ktorý bol kedysi koncom roka a dobou, kedy sa božstvá mnohých kultúr opäť vracali do podsvetia a kedy slovanský Simargl Svarožič (svojimi atribútmi veľmi podobný archanjelovi Michaelovi, strážca Avalonu) stretával na Zemi s bohyňou Kupalnicou, resp. Kupalou (zvyčajne sa oteplilo, pretože "ohnivým" božstvom prišlo tzv. babie leto - podľa bohyne Baby v jej zimnom období, ktorá preberala vládu od letnej Báby 24. septembra, v deň, ktorý jej bol zasvätený podobne, ako bolo 15. septembra, kedy sa začalo s jesennými spevmi ako vďakou za úrodu ovocia a zeleniny zasvätenou Kupale či Kupalovi). Solárny Boh starne (v niektorých kultúrach umiera) a Bohyňa cíti, že v jej lone rastie dieťa, plod božskej lásky a posvätného božského spojenia, ktoré sa narodí o tri mesiace neskôr na sviatok zimného slnovratu.

avalon-lady

Bude to Cesta na miesto niekedy označovaná za "najsvätejšú Zem", púť prechádzajúca bránou iných dimenzií, z ktorých sa vám nebude chcieť vracať podobne, ako účastníkom ciest predošlých. Prežijeme spoločné obdobie roka a rituály jesennej rovnodennosti na mieste plnom legiend, mýtov, miestach prekypujúcim magickými a mystickými vibráciami a tradíciami, ležiacom na energetickom križovaní línií archanjela Michaela (úzko spojeného s touto významnou oslavou nie iba keltského kolesa roka) a Marie Magdalény čoby predstaviteľky ženského princípu a ženských božstiev, dávajú šancu nielen sa spojiť s Bohyňou a jej aspektom bohatstva a hojnosti, s mocnou a ochrannou energiou archanjela Michaela, ktorého deň sa kedysi samostatne slávil ako jeden z najväčších sviatkov roku práve v čase jesenného slnovratu (dnes spoločne s Rafaelom a Gabriel 29.9., hneď po svätom Václavovi), ale vás obdarí tiež príležitosťou k:

 • Oslave plodnosti a tvorivosti nielen Matky Zeme, ale aj svojho vlastného života
 • Získaniu liečivých a kreatívnych schopností (alebo k ich prebudeniu)
 • Absolvovaniu liečivých a iných podporných, tradičných alebo aj netradičných obradov, meditáciou, rituálov, cvičeniami, očistou, harmonizáciou a napojenie sa na energiu miesta a krajiny
 • Napojenie sa na vysoko vibračnú energie anjelov a svetelných bytostí
 • Rituálnemu či osobnému vyjadreniu vďačnosti za hojnosť, ktorá podmieňuje budúcu nesmiernu hojnosť, za ktorú nás Univerzum odmení za našu vďačnosť prejavenú na mieste jednej z brán večnosti, v kúzelnom Avalone ôsmich kňažiek Bohyne
 • Objasnenie alebo vyriešenie vzťahov v ženskej línii rodu, rodiny, predovšetkým však vzťahov matky a dcéry
 • Zanechania starého za sebou, a začatia nového
 • Príprave na hlboký prerod
 • Oslávenie božských darov v sebe i mimo seba
 • Ujasnenie a zamyslenie sa nad svojou cestou, nad tým, kam chceme ísť ďalej, nad svojou víziou
 • Radosti zo svojej ženskosti, pôvabu, krásy
 • Tešenie sa z plnosti svojho života (či už prichádzajúce alebo existujúce)
 • Povznesenie sa z hmotnej roviny na úroveň duchovnej a na rovinu všetkého ostatného, ​​čo nás prevyšuje a čo môžeme uvidieť, uzrieť, odhaliť len v pokoji a tichu rodiacej sa jesene
 • Obrátenie sa zvonku dovnútra, kde sú skryté všetky poklady aj odpovede
 • Objavenie skryté prorocké, jasnovidné, psychospirituálnej schopnosti v sebe
 • Uvoľnenie duchovných síl
 • Dosiahnutie vyššieho stavu vedomia
 • Rozvíjanie svojej osobnosti na vyššiu úroveň a v oveľa väčšej miere ako doteraz
 • Dosiahnutie oveľa hlbšieho a zároveň oveľa vyššieho stavu meditácie, rozjímanie a kontemplácie
 • Premeny "geografického" putovania na putovanie spirituálne
 • Zosúladenie nielen lunárnej sily so silami solárnymi, ale aj svojej ženskej a mužskej stránky
 • Zharmonizovanie rôznych svojich častí i rôznych aspektov svojho života, svojej mysle, srdca, tela i ducha
 • Dosiahnutie celkovej rovnováhy vo všetkých mysliteľných formách a podobách
 • Nastolenie rovnováhy medzi prirodzenými protikladmi
 • Odhalenie "poriadku neznámeho" a pretransformovanie nepoznaného v hlboké poznanie a precitnutie
 • Prijatie pominuteľnosti vecí a naladenie sa na večnosť svojho bytia
 • Pochopenie princípu cyklických rytmov prírody, kozmu i seba samého a plynutie s nimi v absolútnej harmónii
 • Znovuzrodenie posvätného ženstva
 • Budovanie svojho zdravia umožnením "odumretia" svojho starého ja ...

V rámci našej cesty za večným a posvätným ženstvom a za oslavou významné premeny navštívime tiež

 • Posvätná vyvýšenina tajomného ostrova Avalon s vežou archanjela Michaela zvaná jednoducho Tor, pod ktorou sa krížia línie Márie Magdalény a archanjela Michaela (rituály a meditácie za priaznivých klimatických podmienok).
 • Goddess Temple, Chrám Bohyne (miesto tichého spočinutia, rituálov a modlitby k Bohyni, resp. všetkým Bohyniam podľa individuálnych preferencií)
 • Glastonbury Abbey, Glastonburské opátstvo s najstarším protokresťanským kostolom v Anglicku (založeným podľa legendy pôvodne Jozefom z Arimatey), hrobom kráľa Artuša a jeho manželky Guinevry a liečivým prameňom (za vhodného počasia spoločná meditácie a rituál v opátstve).
 • Kaplnka Márie Magdalény s prenádhernou liečivou energiou napomáhajúcou hlbšiemu kontaktu so svojou vnútornou Bohyňou i s Bohyňou a Matkou Zemou.
 • Chalice Well and Gardens (prameň svätého Grálu sa záhradami umožňujúcimi za priaznivých vonkajších podmienok tichú osobnú meditáciu, pripomínajúce rajskú záhradu s magickými žriedlami a kúzelnými zákutiami), prípadná účasť na spoločnom slávnostnom rituáli.
 • Dom (či skôr tajomný dóm) posvätného Bieleho (mužského) prameňa.
 • Gog a Magog, tisíce rokov staré druidské stromy pod horou Tor, meditácia za vhodného počasia.
 • Malý labyrint v záhrade farského kostola (tichá meditácia s chôdzou v labyrinte)
 • Wearyall Hill s posvätným stromom osadeným Jozefom z Arimatey, meditácie a rituál za vhodného počasia.
 • Návšteva ďalších spirituálnych centier podľa programu v čase pobytu.
 • Podľa okolností rôzne individuálne meditácie, rituály v miestnych centrách.
summer-solstice-stonehenge

V prípade vášho záujmu pôjdeme tiež na zaujímavý až duchovný i z  profánneho hľadiska veľmi obohacujúci výlet na snáď ešte mystickejšie miesta, bájeslovný a preslávený kamenný kruh, bránu do inej dimenzie Stonehenge a ešte staršie a podstatne väčšie Avebury s kamenným kruhom aj drevenou kruhovou svätyňou, vílím hájom aj Merlinovým kameňom plniacim aj tie najtajnejšie priania, starodávny Wells známa prvá gotická katedrála na území Britských ostrovov s vnútorným orlojom a priľahlou jedinou kompaktne zachovanou stredovekou uličkou v Európe v jej pôvodnej podobe (film Piliere Zeme).

Termín: 21.9. - 26.9.2014

Cena: 365 Eur

Lektorka: Katarína Runa Smiková a Judita Peschlová

Prihlášky: platné až po odoslaní mailom a uhradení zálohy vo výške 150 Eur do 15.7.2014

Prihláste sa čo najskôr, počet miest je obmedzený kvôli individuálnejšiemu prístupu a väčšiemu priestoru pre vaše potreby!

V cene spoločnej púte je zahrnuté: organizácia putovania, sprevádzanie v priebehu celého pobytu, ubytovanie v apartmánoch s výborne vybavenými kuchyňami, takmer na dosah legendárneho Toru, ktorý z okien vidíte ako by ste sa ho mohli doslova dotknúť, transfer z letiska v Bristole do Glastonbury a z Glastonbury do Bristolu, organizovanie prípadných vstupov v cieli púte, meditácie, rituály, cvičenia Bohyne, liečivé obrady ...
V cene nie je zahrnuté: poistenie na cesty, strava, letenky do Bristolu a späť (Easyjet z Bratislavy do Bristolu a späť, doprava na a z letiska v Prahe či v Bratislave, prípadné vstupy do navštívených objektov a prípadné výlety mimo Avalon ...
V prípade zrušenia účasti osem týždňov pred odletom je záloha nevratná (podmienka aglického ubytovateľa).
Informácie o časoch odletov poskytneme po zaslaní záväznej prihlášky a zálohy.

 

Foto: shutterstock

Termíny kurzov a objednávky

Ľutujeme, ale pre tento kurz momentálne nemáme žiadne voľné termíny.

Dôležité: Aby ste sa uistili, že naše správy pre Vás neskončia v spamovom koši,
prosím, pridajte si adresu openmind@openmind.sk do Vášho adresára. Ďakujeme!