Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Zuzana Kopáčiková – Štefanská

Zuzana Kopáčiková – Štefanská

Vyštudovala filozofiu a estetiku na filozofickej fakulte UK v Bratislave. Niekoľko rokov sa venovala pedagogickej a lektorskej práci, marketingu a motivačnej pomoci druhým. V súčasnosti sa profesionálne venuje vedeniu prednášok a seminárov z oblasti ženských štúdií a rozvoju ženského potenciálu prostredníctvom koučingu.

V prednáškach sa zameriava na ženskú spiritualitu a históriu žien. Ženskej spiritualite a prezentovaniu histórie ako Her-Story, osobitne zameranej na ženské „posvätno“, sa venuje už od roku 1999. Vo svojich prednáškach nadväzuje na poznatky z religionistiky, psychológie, etnológie, vedy o výtvarnom umení, teológie, archeológie a gender studies.  Ako jedna z prvých na Slovensku na Univerzite Komenského v Bratislave obhájila v tejto oblasti (komplexne označovanej ako ženská spiritualita) interdisciplinárnu doktorandskú prácu.

Prednášky sa zameriavajú najmä na predstavovanie

  • Ženského princípu v starobylých kultúrach – symbolov, artefaktov a stavieb, ktoré dokážu inšpirovať aj súčasné ženy.
  • Ženských mýtov, metafor, iniciácií a rituálov, ktoré posúvajú ženy k lepšiemu uchopeniu vlastnej komplexnej ženskosti.
  • Súčasných ženských spirituálnych aktivít, ako sú súčasná kultúra bohyne, kresťanské aktivity a ďalšie.

V koučingovej praxi pomáha Zuzana ženám harmonicky sa rozvíjať v troch oblastiach - práca, duševný potenciál a fertilita (pomoc ženám a párom pri odstraňovaní stresu pri spontánnom alebo umelom otehotnení).

K fertility oblasti pravidelne pripravuje semináre zamerané na zlepšenie menštruačného cyklu a na zvýšenie šance na prirodzené alebo umelé otehotnenie.

V Bratislavskom kraji sa zapája aj do aktívneho budovania ženského networkingu. Je spoluzakladateľka ženského klubu: BforB - Ladies Clubu. Pomáha ženám nájsť vlastnú cestu aj v oblasti budovania vlastnej kariéry a podnikateľskej činnosti.