Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Yehuda Tagar

Yehuda Tagar

Riaditeľ Persephone inštitútu a školiteľ profesionálnych kurzov. Izraelsko-austrálsky psychoterapeut a medzinárodný prednášajúci so sídlom v Kapskom meste. Zakladateľ Psychofonetiky a Persephone Inštitútu, prezident PACE Praha. Vedie vlastnú prax, výuku a prednášky v Austrálii, na Novom Zélande, Juhoafrickaj republike a Anglicku od roku 1991.
Členstvo: SCAPE (Society of Counselling & Psychotherapy Educators, Australia); SAAP (South African Association of Psychotherapy); WCP-AC (World Council of Psychotherapy – African Chapter); AMASA (Anthroposophical Medicine Ass. South Africa).