Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Petr Bílý

Petr Bílý

Peter Bilý je predsedom European Feng Shui Organization, odborný lektor na prednáškach o tradičnej čínskej medicíne v SinoBiologickej spoločnosti v Prahe a na Slovensku, konzultant v oblasti zdravia, psychodiagnostiky a life koučingu.

 • predseda European Feng Shui Organization - Slovakia Branch (Európska organizácia Feng Shui)
 • 4.dan v IGA RYU KARATE DO (čierny pás), organizácia Daitomi
 • tréner 3.triedy
 • úspešné certifikované 4-ročné štúdium Univerzity Guang Ming Beijing v Prahe - odbor akupunktúra a moxibúcia s každoročnou praxou v Pekingu (Dong Zhi Men Hospital, Peking, Čína)
 • odborný lektor na prednáškach o tradičnej čínskej medicíne v SinoBiologickej spoločnosti v Prahe a na Slovensku
 • konzultant v oblasti zdravia, psychodiagnostiky a life koučingu
 • štúdium konštitučnej taoistickej akupuktúry kmeňov a vetiev a akupunktúry 5 elementov (Ch.Bunkell, Švédsko)
 • odborný lektor v korporátnej sfére
 • spolupráca s World Federation of Acupuncture - Moxibustion Societies (Peking, Čína)
 • držiteľ certifikátu Feng Shui - škola tvarov, certifikátu Yi-jing (Kniha premien), certifikátu čínskej astrológie a certifikátu Symboliky chorôb z pohľadu Yi-jingu a akupunktúry (M.Vinogradoff - Francúzsko)
 • člen SinoBiologickej spoločnosti
 • člen Slovenskej psychotronickej spoločnosti
 • štúdium Feng Shui, čínskej astrológie a tvorby horoskopov pod Wong Kai a Wong Tin (Hongkong, Čína)
 • štúdium energoinformačných systémov a vonkajších vplyvov na človeka (MUDr.Rosinský)
 • dlhoročný výskum symbolov, symboliky a geomancie spolu s Feng Shui na vplyv a rozvoj človeka a jeho zdravia
 • prednášateľ a lektor na seminároch o qigong (čínske zdravotné a energetické cvičenia), reči tela, symboloch, symbolike chorôb, psychodiagnostike, Feng Shui, tradičnej čínskej medicíne, stress manažmente a vnútornej alchýmii
 • prednáša a poriada semináre a kurzy v SR a rôznych krajinách Európy (Veľká Británia, Španielsko, Česko, ...)