Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Mgr. art. Lucia Ladiva Bužeková

Mgr. art. Lucia Ladiva Bužeková

Vyštudovala divadelnú réžiu a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave a divadelnú výchovu na JAMU v Brne. Absolvovala tiež bohatú škálu neformálneho vzdelávania v oblasti divadla, tanca, spevu, pedagogiky, psychológie, antropológie a etnológie. Intenzívne sa vzdelávala aj v témach slovanského vedomeckého učenia a obradov prírodných národov. Dva roky pôsobí pod vedením Jorgeho Arenivara – tanečníka Slnka a šíriteľa tradičnej indiánskej spirituality.

V minulosti sa venovala najmä experimentálnej divadelnej tvorbe a jej aplikácii do rôznych oblastí (pedagogika, sociálna práca, osobnostný rozvoj, práca s verejným a špecifickým priestorom, antropológia, etnológia). Bola lektorkou mnohých workshopov a seminárov na Slovensku i v zahraničí. Prednášala na VŠMU v Bratislave, JAMU v Brne a UKF v Nitre a v rámci dizertačného výskumu sa venovala metodike workshopu a profilácii lektora. Svoje skúsenosti z oblasti aplikovanej psychológie v divadelnej tvorbe, ako aj pedagogické a lektorské skúsenosti, teraz prepája s ďalšími oblasťami svojho záujmu, ktorými sú okrem divadla a hudby najmä obrady inšpirované múdrosťou predkov, holotropné stavy vedomia, aplikovaná psychológia a celostná medicína. V súčasnosti žije na Zaježovských lazoch, v spoločenstve na Bráne, a venuje sa okrem rodiny a budovania vedomých vzťahov so všetkými, čo ju obklopuje, najmä transpersonálnym technikám, obradom, prírodnej medicíne, posvätnej geometrii, liečivej sile kameňov a orgonitov, aromaterapii, divadlu v krajine, hudbe a tantre. Svoje skúsenosti odovzdáva ďalej vo forme workshopov, seminárov, harmonizačných a iniciačných rituálov, individuálnych terapií a poradenstva. Spieva a hrá v hudobnom zoskupení Tóny Brány, ktoré vníma a tvorí hudbu ako liek pre dušu. Otvára sa pred ňou cesta facilitátorky holotropného dýchania.