Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Jana Almaja Vaculčiaková

Jana Almaja Vaculčiaková

Lektorka zážitkových seminárov a podporných skupín. Sprevádzam ľudí na individuálnych stretnutiach. Vediem občianske združenie Súlad. Sprevádza ľudí individuálne pri objavovaní riešení, ktoré potrebujú v jednotlivých oblastiach života. 10 rokov vytvára prostredie a vedie podporné skupiny žien a zmiešané skupiny na rôzne témy. Svoju pozornosť zameriava na témy, ktoré sa v našich životoch objavujú a v každodennom živote im venujeme málo pozornosti.

Pozorujem a prijímam život ako nepretržitý sled udalostí, ktoré sú podnetmi na rozvíjanie schopností a vytváranie krajšieho, vedomejšieho, prirodzenejšieho a príjemnejšieho sveta.

Vediem ženy prírodnými cyklami, čím sa približujeme k prirodzenému spôsobu života. Sprevádzam pri spoznávaní svojej premenlivosti, udržiavaní vlastnej vnútornej rovnováhy, psychického a fyzického zdravia ženy.

Vediem jednodňové a víkendové semináre so zameraním na prehlbovanie spojenia s premenlivosťou ženskej podstaty. Postupne prechádzame životnými obdobiami ženy/ Dievča, Divoška, Milenka, Matka, Kráľovná, Liečiteľka, Múdra žena. Uvoľňujeme, liečime, spoznávame a rozvíjame schopnosti, ktoré sa k týmto ženským častiam viažu a ktoré žena potrebuje objaviť aby cítila radosť, silu, život vo svojom tele aby dostatočne vnímala samú seba.

Pracujem s umeleckými technikami/tanečná terapia, arteterapia, dramaterapia, muzikoterapia, ktoré pomáhajú rozširovať vnímanie seba, vedú k uvoľneniu a sebaprejaveniu, spoznávaniu a prijímaniu vlastnej jedinečnosti a múdrosti.

Sprevádzam na cestách, k vlastným talentom, schopnostiam a silným stránkam, na cestách k šťastnej práci.

Stále viac vnímam schopnosti a jedinečnosť ženy. Prinášam svoje životné skúsenosti a vedomosti, ktoré môžu inšpirovať ženu v približovaní sa k sebe a k vedomému tvoreniu života, zo svojej hlbokej podstaty bytia. Mojou radosťou je podporovanie sebavedomia, spokojnosti a osobného šťastia žien, ktoré sú na ceste vlastného rozvíjania. Ak venujeme pozornosť sebe a rozvinieme potrebné kvality pre život, sme vedomejšie a prijímame aj ťažšie životné obdobia ako učebné lekcie. Stretnutia pre ženy majú takto aj dlhodobo preventívny charakter.

Všetko, čo si dovolí rozvinúť žena v sebe, prináša do svojho prostredia, v ktorom žije a rozdáva to ľuďom, ktorí sú jeho súčasťou.

 

Moje vzdelanie, semináre, pracovné skúsenosti:

Vzdelanie: SPŠ JM v Banskej BystriciEkonomika a manažment – trojsemestrálne špecializačné štúdium realizované Centrom vzdelávania neziskových organizácií v spolupráci s Katedrou verejnej ekonomiky Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici; Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Pražská psychoterapeutická fakulta, teoretické štúdium psychoterapie. Akademia Alternativa, tanečno-pohybová terapia, Olomouc

Semináre a kurzyKurz pedagogiky Montessori – American Montessori Society; Čo rozdeľuje a spája zážitky vo vzťahoch a skupinách – POP Slovensko; Videotréning komunikácie – Vit Spin POLSKA; Práca s telom a využitie v psychoterapeutickej praxi – Asociácia pre psychoterapiu zameranú na telo; EIS, energoinformačná medicína – MUDr. T. Rosínsky CSc; Chaos a poriadok vo vzťahoch – Slovenská psychoterapeutická spoločnosť; Základné podnikateľské zručnosti – nadácia Integra; Rogersovská psychoterapiaRelaxácia a imaginácia vo farbách a tvaroch, Základy Arteterapie, Daseins analýza v poradenskej praxi, Liečba závislostí, Výklad snov – Pražská vysoká škola psychosociálních studií; Kurz arteterapie – J. Vatrálová; Cesta šamana – The Foundation for Shamanic Studies; Silné stránky – T. Hajzler; cyklus Prebudenie ženy – Surya Cinzia Donnoli; Základy koučingu – K. Herian; Alchýmia vzťahov, Peňažné presvedčenia, Šiva a Šaktí – J. Bílý; Prechodové rituály – Lilia Khousnoutdinova; Lektor vzdelávania dospelých – Asociácia lektorov a kariérnych poradcov; ročný výcvik Návrat Bohyne – Barbora Zemanová. Historické a transgeneračné procesy – POP, Ivan Verný, Mariane Verný. Metamorfná technika – Medzinárodná asociácia Inspirala, Poklady, výzvy a hranice v pomáhajúcich vzťahoch – POP Ivan Verný a Mariane Verná,

Profesionálne skúsenosti:organizátorka interaktívnych podporných skupín a zážitkových seminárov, zameraných na osobnostný rozvoj (od roku 2000 v OZ Súlad), lektorka zážitkových seminárov a podporných skupín (od roku 2007), riaditeľka pobočky CK Satur Travel, a.s. (2007 – 2013), riaditeľka OZ Súlad, Zvolen (od roku 2006 po súčastnosť)