Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Blanka Lichtnerová

Blanka Lichtnerová

Som študentka 3. ročníka a Asistent učiteľ pre prvý ročník v Škole empatie (www.pace.sk) pod vedením Yehudu Tagara. Po rokoch strávených v prostredí biznisu a poradenstva sa mi narodil syn, čo zmenilo moju profesijnú dráhu. Vyštudovala som 4 ročné štúdium waldorfskej pedagogiky a som spoluzakladateľkou waldorfskej škôlky v Bratislave a Vzdelávania pre vychovávateľky vo waldorfských škôlkach. V Škole empatie študujem od jej založenia na Slovensku. Robím pedagogické poradenstvo a poradenstvo osobného rozvoja (psychofonetiku), pod supervíziou Yehudu Tagara pracujem s klientami individuálne a v skupinách. Metodická empatia a psychofonetika ma oslovili, pretože poskytujú nástroj hlbokej osobnej i spoločenskej premeny pri zachovaní osobnej slobody a zodpovednosti za svoj rozvoj.