Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183
+421 903 918 831

Email:
openmind@openmind.sk

Katarína Runa

Katarína Runa

V tom "vonkajšom" svete by som mohla byť označená mnohými pomenovaniami - lektorka, učiteľka, sprievodkyňa, fotografka, zakladateľka centra osobného rozvoja, žena, mama. Pod tým všetkým je ale to podstatné - som bytosť, ktorá hľadá v živote svoju pravdivosť, a skrze ňu vlastnú silu a prijatie všetkého, čo je. A táto cesta hľadania ma priviedla aj k môjim darom a poslaniu - sprevádzať pri podobných putovaniach do svojho vnútra aj iných.

Rastislav Ďurove

Rastislav Ďurove

Vyštudoval právo a posledných desať rokov sa profesionálne venuje drogovej problematike, predovšetkým so zameraním na jej právne aspekty. Venuje sa prednáškam o pripravovaných zmenách právnej úpravy pri drogových trestných činoch, o možnostiach ako hájiť svoje práva pri kontakte s políciou, alebo ako správne postupovať, ak sa vyskytne problém s drogami u detí v rodine alebo v škole. V súčasnosti sa zameriava aj na sebarozvojové aktivity pre mužov a pre páry, individuálne poradenstvo a masáže.

Janette Šimková

Janette Šimková

Koučka a trénerka osobného rozvoja.
Svoju cestu k práci, ktorá ma napĺňa, som našla kľukato a som za to putovanie vďačná. 

Isto si viete predstaviť, aká je to vášeň, mať v poslaní privilégium podporovať rast a rozvoj ľudí. Je pre mňa každodennou výzvou rozpoznať, odhaliť a naplniť skutočné potreby toho, kto sa vydal na cestu sebaobjavovania a sebapoznania, aby sa stal šťastným a spokojným.

Tereza Ruth

Tereza Ruth

Hlboké prepojenie so svojou ženskou podstatou precítila ešte dávno vďaka knihe „Ženy ktoré behali s vlkmi“, ktorá sa tak  stala jej „knihou kníh“ a zostala ňou až doteraz... ako inšpirácia a podpora na vlastnej životnej ceste ako i vo svojej práci... po absolvovaní 4 ročného štúdia tantrajógy pre ženy a výcviku katarzných (hlbinných) techník sa niekoľko rokov intenzívne venuje  práci so ženami ako lektorka cvičenia Mohendžodáro - tantrajógy pre ženy.

Dušan Matúšek

Dušan Matúšek

Som skúsený učiteľ Ťanšanského Qikungu a energetickej jogy, ktoré sú koreňmi všetkých vnútorných umení. Postupným praktikovaním tohto naozaj unikátneho systému sa prakticky naučíme vnútorne cítiť energetický systém nášho hmotného tela.

Majo Šatara

Majo Šatara

Máte istotu, že Majo dáva do tréningu všetko, lebo sa učil a stále sa učí od tých najlepších. Aby vám priniesol ten najlepší zážitok z Merengue, neváha ísť do Dominikánskej republiky. Pre menej známe tanečné prvky ako locking, či popping precestuje celý svet, od Viedne cez Frankfurt až po Los Angeles, kde trénoval so zakladateľom Shabba-doo. V súčasnosti vedie vlastné kurzy Tanec Ulice.

Tomáš (Arup) Fodor

Tomáš (Arup) Fodor

S živosťou a spontánnosťou som mal ako dieťa veľký problém, moje telo slúžilo len ako dopravný prostriedok pre mozog. Našťastie som sa dostal k Oshovým aktívnym meditáciám ktoré mi umožnili dostať sa do kontaktu so sebou. Začal som vyhľadávať semináre a terapeutické skupiny zamerané na odblokovávanie tela, hlasu, energie a sexuality. 

Ivana Horáková

Ivana Horáková

Autorizovaná trénerka nenásilnej komunikácie a meditačných techník. Vytváram bezpečný priestor pre vcítenie, spoznávanie vlastnej sily a prítomnosť. Ponúkam umenie porozumenia, aby som podporila rozvoj jednotivcov a spoločnosti. Prepojenie s telom a jeho múdrosťou je súčasťou tejto cesty.  

Zuzana Bubáková

Zuzana Bubáková

Od malička milujem vyjadrenie tancom, tanec mi bol  vždy blízky a moja „kariéra“ začala orientálnym tancom, ktorému som prepadla na niekolko rokov a bol to pre mňa ten čas, kedy som pomaly získavala pozitívnejší vzťah sama k sebe a začala do svojho žívota vpúšťať ženskú energiu.
Neskôr som orient vymenila za latino. To mi prinieslo neskutočne veľa radosti, slobody a vášne do života. Naučila som sa, že život sa dá žiť s ľahkosťou a netreba ho brať až tak vážne...

Mgr. art. Lucia Ladiva Bužeková

Mgr. art. Lucia Ladiva Bužeková

Vyštudovala divadelnú réžiu a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave a divadelnú výchovu na JAMU v Brne. Absolvovala tiež bohatú škálu neformálneho vzdelávania v oblasti divadla, tanca, spevu, pedagogiky, psychológie, antropológie a etnológie. Intenzívne sa vzdelávala aj v témach slovanského vedomeckého učenia a obradov prírodných národov. Dva roky pôsobí pod vedením Jorgeho Arenivara – tanečníka Slnka a šíriteľa tradičnej indiánskej spirituality.

Jana Lengyelová

Jana Lengyelová

Akreditovaná lektorka Loona dance, absolventka Loona dance academy u autorky tohto tanečného konceptu Lucie Kupcovej. Je niekoľkoročnou lektorkou ženských seminárov a ženských kruhov spojených s poznávaním podstaty premenlivosti ženy a jej menštruačného cyklu – 4 tváre ženy, v rámci ktorých pracuje s pohybovými cvičeniami, spontánnym tancom, hlasom, jednoduchými ženskými rituálmi. Je novodobou Kňažkou Bohyne zasvätenou u avalonských kňažiek v Škole kňažiek Starej Európy.

Yehuda Tagar

Yehuda Tagar

Riaditeľ Persephone inštitútu a školiteľ profesionálnych kurzov. Izraelsko-austrálsky psychoterapeut a medzinárodný prednášajúci so sídlom v Kapskom meste. Zakladateľ Psychofonetiky a Persephone Inštitútu, prezident PACE Praha. Vedie vlastnú prax, výuku a prednášky v Austrálii, na Novom Zélande, Juhoafrickaj republike a Anglicku od roku 1991.
Členstvo: SCAPE (Society of Counselling & Psychotherapy Educators, Australia); SAAP (South African Association of Psychotherapy); WCP-AC (World Council of Psychotherapy – African Chapter); AMASA (Anthroposophical Medicine Ass. South Africa).

 

Jan Bílý

Jan Bílý

Po niekoľkých rokoch "spirituálneho pútnictva" (Francúzsko, Grécko, India) a štúdia grafiky a umenia v Karlsruhe (prof. Georg Baselitz) má mnohoročné skúsenosti v poradenstve a rozvoji osobnosti.

Lucie Kolaříková - Bouzková

Lucie Kolaříková - Bouzková

Lucie Kolaříková - Bouzková vyštudovala psychológiu na univerzite v Regensburgu. Pracuje s témami sebalásky a sebavedomia, strachu, práce s mysľou, vnútorného dieťaťa a rozvoja vnútorného tvorcu. Pre projekt Ženy ženám teraz vytvorila online program s názvom Prijímam svoj strach.