Kontakt

Open Mind Centrum

Mickiewiczova 2
811 07 Bratislava
(mapa)

Tel.:
+421 911 595 183

Email:
openmind@openmind.sk

Odblokování čaker - cviky a masáže

Odblokování čaker - cviky a masáže

Tri veľmi účinné kontrakčné cvičenia k uvoľneniu blokovanej energie v našich čakrách. Prevádzanie týchto cvikov má okamžite pociťovaný blahodárny a vyrovnávací účinok na celý organizmus. Najlepšie je ležať pri nich na podlahe alebo sedieť s rovnou chrbticou v lotosovom sede alebo na pätách. Zavrieme oči a upokojíme sa. Náš dych je kľudný a uvoľnený. Niektorí cvičiaci pri tom počítajú pomaly od desiatich do nuly, pričom pri každom čísle klesajú hlbšie k dokonalému uvoľneniu. Ide o cvičenia pána K. Sherwooda.

Článok pokračuje v češtine.

 

kundalini

1. čakra:

 Projev dominance: Sklony k materiálnímu vlastnictví a silným smyslovým prožitkům.Projev zablokování: Málo tělesné a duševní síly k překonání čehokoliv. 

2. čakra:

Projev dominance: Vybíjení energie v přehnané sexuální závislosti, nebo naopak potlačování extrémní žádostivosti, která se čas od času vymkne kontroleProjev zablokování: absence smyslnosti a sexuální chladnost zapříčiňuje ztrátu sebeúcty. 

3. čakra:

Projev dominance: tendence ovládat vnitřní a vnější svět. Neklid a nespokojenost vede k prosazování moci a dobyvačnosti.Projev zablokování: strach potlačuje projev vlastních pocitů a bere sílu a spontánnost přáním a projevům v jednání. 

4. čakra:

 Projev dominance: Projev citu a ochota pomoci vyžaduje uznání, pokud tomu tak není dostavuje se hluboké zklamání.Projev zablokování: Přecitlivělost a citová zranitelnost. Při citovém zklamání dochází k uzavřenosti a zahořklosti. 

5. čakra:

Projev dominance: Spontánní a nepromyšlený projev emocí. Řeč neuhlazená, hrubá a studená, postrádající hlubší obsah. Koktání.Projev zablokování: Těžkosti s vyjadřováním a osobním projevem (tzv. knedlík v krku), plachost a uzavřenost díky obavám z reakcí druhých. 

6. čakra:

Projev dominance: Pokusy působit silou myšlenek na lidi a věci za účelem demonstrace vlastní moci, nebo uspokojení osobních potřeb.Projev zablokování: Jedinou opravdovou skutečností je vnější viditelný svět. Duchovní diskuse jsou považovány za neužitečně a nesmyslné snílkovství. 

7. čakra:

Projev dominance: V této čakře nedochází k dominanci.Projev výrazného zablokování: Pocit oddělenosti od plnosti bytí. Člověk není nikdy úplně zbaven pocitu strachu. Ostatní čakry se nemohou rozvinout do celé šíře svých možností, jejich jednotlivé energie nevibrují v plném souladu s Univerzem a tím nejsou ani v plné harmonii se sebou navzájem. Vládne pocit nejistoty a nesmyslnosti z dosavadního života a je umocněn strach ze smrti.

 

TŘI CVIČENÍ NA UVOLNĚNÍ BLOKOVANÉ ENERGIE V ČAKRÁCH:

 1. cvičení:

Kontrakce první čakry

Volně vydechneme a pak se pokusíme stáhnout co největší silou břicho dovnitř do spodní části pánve. Nejprve tlačíme řitní a hýžďové svalstvo k sobě a vtahujeme ho dovnitř těla, jako bychom chtěli zabránit vyprázdnění střev. Pak podobným způsobem co nejvíce vtáhneme pohlavní orgány. Nakonec se pokusíme ještě podbřišek v oblasti pupku vtáhnout co nejvíce směrem k páteři. Tento poslední krok cvičení podporuje obě předchozí kontrakce, neboť konečník a pohlavní orgány jsou tak vtahovány zároveň dozadu a vzhůru.Dosáhli jsme teď stavu maximální kontrakce břicha a pokusíme se ho několik vteřin udržet, než se znovu zcela uvolníme a vrátíme do výchozí situace. Po několika vteřinách klidu provedeme tento cvik v jeho třech postupných krocích znovu a udržíme opět stažení v celé pánevní oblasti po několik vteřin, potom se opět uvolníme.Celé cvičení pak vykonáme potřetí. Potom si dopřejeme několik minut odpočinku, při němž setrváme s naším vědomím v místech předchozí kontrakce. Tento cvik uvolňuje především blokády v první a druhé čakře a povzbuzuje sílu kundaliní. Vzniklý pocit energie nebo tepla je žádoucí a normální.

2. cvičení:

Kontrakce bránice

Setrváváme i nadále v našem uvolněném stavu vnitřního klidu a míru. Dech je klidný a pravidelný. S výdechem se nyní pokusíme vtáhnout bránici nahoru směrem k hrudníku. Přitom jsou zároveň orgány z horní části břicha tlačeny dozadu směrem k páteři. Také toto silné stažení se pokusíme několik vteřin udržet. Pak se na několik vteřin uvolníme a opakujeme toto cvičení ještě dvakrát. V následující chvíli klidu setrváme opět s naší pozorností ještě v této oblasti. Obvykle zde pociťujeme lehké až silné svědění nebo “mravenčení”. Někdo pociťuje také teplo nebo až horko. Tuto reakci vyvolává energetizování čakry solar - plexu. Část uvolněné energie přitom stoupá vzhůru ke čtvrté čakře, která se tímto cvičením také aktivuje. Rozšíří se pocit hluboké vnitřní spokojenosti. Zůstaneme úplně uvolnění a jsme pouze svědky dění.Po několika minutách klidu přejdeme ke třetímu cvičení.

3. cvičení:

Kontrakce krku

Při tomto cvičení nadechneme nosem a zkoušíme z naší uvolněné polohy vtáhnout popř. stlačit zároveň týl a bradu směrem k tělu. Přitom ramena tlačíme nahoru, takže se krk zkracuje. Toto napětí držíme několik vteřin, přičemž se koncentrujeme na náš týl. Potom se opět zcela uvolníme. Po několika vteřinách opakujeme celé cvičení a uvolnění ještě dvakrát.Toto třetí cvičení uvolňuje energie zadržené v krční čakře a pročišťuje tento důležitý kanál, spojující hlavu a srdce. Když tudy energie znovu protéká, cítíme silné “žhnutí” v týlu a horní části ramen, doprovázené pocitem vnitřní síly, přímosti a sebedůvěry. Síly jin a jang se tímto cvičením harmonizují a vyrovnávají.Po postupném provedení těchto tří popsaných cvičení se budete okamžitě výrazně lépe cítit. Přesto se doporučuje cvičení nepřehánět. Dvakrát denně, ráno a večer, je zpočátku plně dostačující.Kdo už má více zkušeností, může tyto cviky praktikovat ve stejném pořadí vícekrát za sebou. Je však zapotřebí stále sledovat svoje pocity. Neměli bychom nikdy překračovat své přirozené vnitřní hranice, které nám jasně ukážou, kdy už máme přestat.Pro mnoho lidí se staly tyto cviky pevnou součástí jejich života, protože stačí jen pár minut a získáme překvapivě mnoho. Ale není to znalost cvičení, která nás dostává dál, ale jeho každodenní praktikování.

 

Masáže reflexních zón čaker:

Pro mnohé lidi je dnes již známý fakt, že každá část těla a každý orgán má na několika místech těla svoje “reflexní zóny”. Nejznámější reflexní zóny pro celý organismus jsou na chodidlech. Reflexní zóny věrně zrcadlí stav příslušných částí organismu. Je-li nějaký orgán přetížený nebo nemocný, hned se to na nich pozná. Dalšími místy s reflexními zónami jsou např. ruce, obličej, uši, hlava. Rozložení reflexních zón na chodidlech však není jen nejznámější a nejvíce používaný systém tohoto druhu, ale také jeden z nejjednodušších.

Reflexní_zóny_čaker1

Tradiční terapie reflexních zón na nohou spočívá ve speciálních tlakových bodových masážích chodidel. Existuje k tomu již velký počet publikací i schématických vyobrazení a proto nepovažuji na tomto místě za nutné toto více rozvádět.Ne všichni však možná ví, že také každá ze sedmi čaker má na chodidlech svoji vlastní zónu a máme tedy možnost z těchto míst velmi účinně všechny čakry ovlivňovat. Několika správně umístěnými “hmaty” lze výrazně změnit stav energie v čakrách. Můžete si masáž udělat i sami, ale účinnější a především příjemnější je od druhé osoby. (reflexní zóny ve vztahu k čakrám viz ilustrační obrázky reflex1 a reflex2)Podle všech nashromážděných zkušeností, má největší účinek lehká jemná masáž prováděná krouživými pohyby na reflexních zónách čaker. Na rozdíl od známých reflexních terapií je vhodné při tom použít jemný krém.

Reflexní_zóny_čaker2

Masáž započneme s reflexní zónou pro první čakru. Dvě až tři minuty prováděná masáž je dostačující. Měli bychom si uvědomovat tak nějak “vnitřně”, že nejde ani tolik o masáž “hmoty”, jako o práci s energií. Proto také na rozdíl od běžné reflexní terapie není nutné používat větší síly. Nejlepších výsledků je možno dosáhnout, když se jednou rukou lehce masíruje krouživým pohybem reflexní zóna na nártu nohy a zároveň druhou rukou reflexní zóna odpovídající téže čakře na chodidle. Je možné pracovat jedním, dvěma nebo třemi prsty, jak je to podle místa nejvhodnější.Reflexní zóny pro každou čakru jsou na obou nohách, proto po masáži zóny určité čakry by měla hned následovat masáž té samé zóny na druhé noze.Masírovaná osoba by vždy měla být klidná a uvolněná. Zároveň je vhodné, aby seděla nebo ležela v poloze, která uvolnění umožňuje. Rozhodně může pomoci, když se masírovaná osoba soustředí na čakru, jejíž reflexní zóna je zrovna masírována. Účinky masáže reflexních zón čaker se zvyšují, jestliže masírujeme zónu krouživým pohybem a to ve směru, který odpovídá směru otáčení příslušné čakry. Zjevně je tímto způsobem optimálně povzbuzován a vyrovnáván přirozený tok energie.Během ošetření nebo po něm dochází někdy k určitým ozdravným reakcím. Někdy se může zažít také uvolnění emocí, které se projeví pláčem nebo smíchem. Reakce by se neměly potlačovat, protože se jedná o účelovou samoregulaci našeho organismu.Po masáži reflexních zón čaker by měl pacient ještě chvíli zůstat v klidu. Při tomto závěrečném “odpočinku” doporučuji, aby pacient svým “vnitřním” zrakem prozkoumal celé tělo a snažil se zjistit nějaké změny.Terapii se doporučuje opakovat každý druhý den, přičemž by měla být dodržena řada sedmi masážních dnů v řadě.

 

Zdroj: TU

 

ako byť úspešný Anna Beňadiková archetypy asertivita astrálne cestovanie Avalon baza čierna bdelé sny blog Boh bohatstvo Bothmerova gymnastika bubnovanie bubon Čakry čakry čas celistvosť cesta chute ciele čistenie človek cvičenia cvičenie cyklus Dalajláma Daniela Menschyová deň detí deti detský pozorovateľ dieťa dizajnová mapa DNA dobré a zlé rozhodnutia dokonalosť dospelosť dôvera dúhové deti duša emócie endorfíny energia estrogén Eva Blaho farby flexibilita fullerény globálnosť harmónia história hnev hormóny hranica hranice hudba human design Human Design hystéria ilustrácie India indigové deti inšpirácia intuícia Jana Svitková Jana Ziman Janette Šimková Jaroslav Dušek jedlo jednoduchá pravda jednoduché vysvetlenie jednota jeseň Jóga Jóga smiechu Judita Peschlová kaligrafia Kaligrafická jóga karma Katarína Runa Katarína Runa Smiková každodennosť Kelti kľud komunikácia kontakt so sebou korbáč krása kraslice krijí krištáľové deti kundalini jóga kurz kurz Human Design kvety láska lekári lekcie liečenie liečivý liek listy lucidita lucidné snenie lucidné sny lucie kolarikova ľudia ľudská sila ľudstvo Lukáš Gavaľa luna lunárny kalendár mágia Majster Yang mapa osobnosti masáže med meditácia meditačná prax menarche Menopauza menštruácia Mesiac mier milovať mimotelový zážitok minerály mladosť móda muži muži a ženy muzikoterapia mužské kruhy myseľ myslenie myšlienky mystika mýty náboženstvo nádej nadšenie náhody neexistujú návrat k prirodzenosti nedorozumenie nedostatok nedôvera neha nesmrteľnosť nespavosť nevedomie nová generácia nový rok obavy objatie oblievačka očakávanie odblokovanie odblokovanie čakier oddych odmietanie odmietnutie odpustenie odpustiť odvaha open mind Open Mind Centrum opustenie oslava osobné šťastie osobný priestor osobný rast osvietenie ozdravenie partnerská kríza partnerský vzťah partnerstvo peniaze perfekcionizmus plody pochopenie podstata pohodlnosť pokoj pokora porozumenie poslanie poučenie pozdrav pozitívne myslenie poznanie pozvanie práca s deťmi práca s tieňmi práca s vlastnými tieňmi pravda pravidelnosť pravidlá precitnutie prečo nie som úspešný predkovia predstavivosť prelom prepojenie Priestorová dynamika Prijímam sa prijímanie príroda prírodné sily prirodzenosť príznaky progesterón prokrastinácia prúdenie psychiatria psychológia psychoterapia tela Qigong radosť radosť zo života radostné a veselé rady rasová a náboženská tolerancia rast Rastislav Ďurove Raymond Moody recepty relax riešenie rituály rodičia rodina rodinné konštelácie rozchod rozhodnutia rozhovor rozprávka rozvod rozvoj šaman šamanizmus samota šaty sebakoučovanie sebalaska sebaláska sebapoznanie sebaprijatie sebarozvoj sebavedomie semináre šibačka sila single sirup sklamanie skupina slnko sloboda Slovania slovania smer smiech smiechohry smrť sny SOLFEGGIO tóny spev spiritualita spln spokojnosť spoločenská maska spoločneský tlak spolupatričnosť srdce šťastie strach strach z rozhodnutí stres Štyri dohody súdržnosť šungit sústredenie svet svetlo symbolika systemické konsštelácie systemika Tai Chi telo temnota ticho tma Toltéci tradície transformácia trpezlivosť túžba učenie učenie sa učitelia údiv umenie univerzálnosť univerzum úsilie úspech uvoľnenie úzkosť vajíčka vďačnosť večné otázky vedci Veľká noc Veronika Kišoňová Vianoce vianočné prianie vianočné tajomstvo vibrácie vibrafón video viera vina víno vnútorné dieťa vnútorný hlas voda výchova vykročenie vpred výroba výživa význam výzva vzorce vzostupy a pády vzťah vzťahy závisť zdravie Zem ženská a mužská energia ženské kruhy ženskosť ženský cyklus ženstvo Zima zimný slnovrat žiť svoj sen živiny život život po živote životné možnosti životné sny životné tempo zlosť zmena znovuzrodenie zodpovednosť Zuzana Mitošinková zvieratá zvuk zvyky

Kľúčové slová

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30